Batch Scan and Sort

Dávkový třídič Batch Scan and Sort

Skenování a třídění na co nejmenší ploše

Dávkový skenovací třídič "Batch Scan and Sort" od společnosti SSI SCHAEFER nabízí firmám možnost rychlého zvýšení kapacity a efektivity ve vychystávání. Touto metodou lze již předtím kompletované položky metodou dávkového výběru automaticky evidovat a kontrolovat pomocí 1D a 2D skenování čárových kódů a následně je rozdělovat podle zakázek zákazníků.

Systém se skládá ze čtyř částí. Na vkládací stanici jsou vychystávané produkty vkládány ručně na pásový dopravník ve tvaru V. Po vytřídění postupují rychlostí 2,0 m/s přes skenovací zařízení "Product Identification", které každý produkt skenuje kamerami ze všech šesti stran.

Po zpracování a vyhodnocení informací jsou jednotlivé položky synchronizovaně s třídičem plněny do násypek a v třídicích buňkách přesypány do přepravek nebo kartonů jednotlivých zakázek. Univerzální třídič s kapacitou 4 500 kusů/hodinu lze ve skladu použít pro nejrůznější činnosti a různé úlohy a obory použití. Na příjmu zboží, pro vrácené zboží nebo třídění zakázek – důležité je pouze to, aby produkty neměly kulovitý tvar a nebyly větší než rozměr 260 x 180 x 180 mm.

Shozy třídiče a podávání dopravovaného zboží jsou přizpůsobeny specifickým požadavkům zákazníka, aby bylo možné splnit jeho objednávky. 

MORE INFORMATION

1.    Kompletace:

Zakázky budou kompletovány v dávkách (1 přepravka obsahuje x zakázek) a dopravníkem jsou přepravovány k ručnímu nebo automatickému třídění na jednotlivé položky.

2.    Třídění na jednotlivé položky:

Produkty jsou jednotlivě odebírány z přepravky s dávkou položek a odkládány na dopravník, které vedou přímo do skenovacího zařízení Product Identification.

3.   Identifikace:

Produkty budou identifikovány a dokumentovány při rychlosti 2,0 m/s.

4.   Synchronizace třídiče:

Produkty budou třídičem plněny jednotlivě do násypek.

5.    Třídění:

Násypky dopravují produkty k třídicím buňkám (1 cíl = 1 zakázka) a předávají produkty do správného cíle; chyby čtení a další chyby končí v chybovém cíli.

6.    Ukončení zakázky:

Pod každým cílem třídění jsou postaveny přepravky se zakázkou, které jsou automaticky měněny dopravní technikou. Vadné produkty nebo zakázky jsou převáděny k ruční dodatečné kontrolní stanici.

  • Vyšší výkon vychystávání

  • Pro produkty do hmotnosti 1 kg

  • Vhodný pro rozměry produktu 50 x 10 x 10 mm až 260 x 180 x 180 mm

  • Automatické ovládání včetně fotodokumentace

  • Jednoduchá integrace prostřednictvím 3D skeneru

  • Vysoká kapacita: 4 500 kusů/hodinu

  • Identifikace produktu skenováním z šesti stran při rychlosti 2,0 m/s

  • Libovolný počet cílů třídění, podle požadavku zákazníka

  • Oblasti použití: Sektor trhu zdravotní péče a kosmetiky 

  • Optimální využití prostoru: v porovnání s jinými systémy vyžaduje mnohem méně místa.

STÁHNOUT

Jak Vám můžeme pomoci?