Inovaci máme v genech.

Skupina Brose, čtvrtý největší dodavatel pro automobilový průmysl na světě v rodinném vlastnictví, se ve své dlouholeté historii firmy vyznačuje zejména inovativními výrobky a výrobními technologiemi. Stále v hledáčku: technologické trendy budoucnosti. Také spolupráce s rodinnou firmou SSI SCHAEFER jako generálním dodavatelem toku materiálů a informací v českém výrobním závodě v Ostravě vyústila v inovaci daleko převyšující průmyslový standard: plně automatické nakládání logistických vozíků řízené systémem SAP.

PARTNERSTVÍ MEZI SPOLEČNOSTMI BROSE A SSI SCHAEFER

Jakými konkrétními službami společnost SSI SCHAEFER podpořila cíle společnosti Brose?

Každou vteřinu je jedno nové vozidlo vybaveno mechatronickými systémy pro ovládání dveří, sedadel nebo elektromotorů od firmy Brose. Na výsledcích práce této mezinárodní společnosti je závislých více než 80 výrobců a 40 dodavatelů. Pro zajištění špičkové výkonnosti je nutno garantovat absolutní spolehlivost všech procesů – zejména kvůli neustále probíhajícímu vývoji a navyšování počtu položek. To vše jsou dobré důvody pro restrukturalizaci logistiky a dodávek pro výrobu v tomto druhém největším výrobním závodě a pro centralizaci skladových kapacit. Náročný cíl společnosti Brose – pracoviště bez vysokozdvižných vozíků.

Vzhledem k tomu, že pro společnost Brose znamená spolehlivý výrobní provoz klíčovou hodnotu, bylo třeba najít naprosto přesné a spolehlivé řešení. Celý proces bylo možno automatizovat díky zavedení skladových vlaků k dodávce výrobků do výrobního zařízení. Intralogistika, včetně nakládání skladovaného zboží na skladový vlak, je v případě tohoto světově uznávaného výrobce pro automobilový průmysl plně automatizována. Inovace způsobu řešení materiálových toků je patrná ve funkčním rozsahu SAP EWM, který je v tomto oboru bezkonkurenční. Součástí je i sekvenční vyhledávání a vychystávání založené na potřebách a plně automatizovaném nakládání zásobníků na skladové vlaky. Řešení bylo integrováno do stávající infrastruktury SAP, která je uzpůsobena potřebám společnosti Brose.


Pro splnění specifických požadavků na logistiku skladových vlaků byl ve spolupráci s Technickou univerzitou v Mnichově navržen rozsáhlý nástroj plánování. SSI SCHAEFER jako certifikovaný partner SAP implementoval tento nástroj přímo v rámci SAP EWM. Výsledkem je spolehlivé a plánované načasování provozu skladových vlaků na základě více proměnných, včetně přesunů, přestávek nebo tras v rámci daného harmonogramu.

Proces realizace a řízení závodu je realizován prostřednictvím SAP. Jednotlivé automobilové díly jsou uskladněny a následně vychystávány pro potřeby výroby v pětiuličkovém výškovém regálovém skladu a sedmiuličkovém automatickém skladu nepaletovaných jednotek menších tvarů a hmotnosti, tzv. systému miniload. Díky intenzívnímu využívání dopravníkových systémů a robotických aplikací pro automatizované depaletování zajišťují vysokou účinnost procesu v rámci materiálového toku.

 

Inteligentní řešení pro plně automatizované dodávky pro výrobu

„Nové řešení znamená minimalizování ruční manipulace, přímé a optimalizované zásobování materiálem, menší náročnost pro pracovníky a vyšší hospodárnost. Společnosti SSI SCHAEFER se podařilo zjednodušit a zefektivnit pracovní postupy, zpřehlednit procesy a zvýšit průchodnost pomocí automatizace, konverze toku materiálu a konzistentním řešením prostřednictvím systému SAP. S tímto inteligentním řešením pro plně automatizované dodávky pro výrobu jsme nadmíru spokojeni.“
Claudia Vogel-Daniel, koordinátorka projektu, Brose Fahrzeugteile GmbH & Co. KG, Coburg

ZKUŠENOSTI S PARTNERSTVÍM SE SPOLEČNOSTÍ BROSE

Pozoruhodné zkušenosti s úspěšným projektem dvou rodinných firem

Inovativní koncept toku materiálu pro vysoce dynamické dodávky pro výrobu na pracovišti bez vysokozdvižných vozíků: řešení společnosti Brose zahrnující skladové vlaky dokonale splňuje potřeby výškových skladů, systémů typu miniload, technologií paletových a zásobníkových dopravníků a příslušného softwaru.

KE STAŽENÍ

Reference Brose, Czech Republic

A technical success for Brose regarding an innovative material flow design for a highly dynamic production supply – all within a forklift free factory.

1.1 MB

ZÁKLAD ÚSPĚŠNÉHO PŘÍBĚHU

High-tech inovace na pracovišti bez vysokozdvižných vozíků: plně automatizované skladové vlaky řízené systémem SAP.

SAP LOGISTICS SOLUTIONS FOR PERFECT PROCESSES

Looking for SAP logistics solutions for warehouse management? With SAP Extended Warehouse Management (EWM), you can now implement your logistics projects unerringly. Innovative software solutions with their own standards round off the extensive SSI SCHAEFER product portfolio, based on SAP...

PŘEČTĚTE SI VÍCE
SAP Recognized Expertise
Industry solutions 4.0

Industrial

Kompletní řešení pro optimalizovaný tok průmyslových materiálů na základě komplexních koncepcí pro skladovou a výrobní logistiku
PŘEČTĚTE SI VÍCE

MŮŽEME VYPRÁVĚT ŘADU DALŠÍCH PŘÍBĚHŮ.

Coop - Everthing in Stock

Case Studies

Case Study Coop

3D depiction of the Suning distribution center in Nanjing, China

Case Studies

Case Study Suning

HARIBO Claim Keyvisual en

Case Studies

Case Study HARIBO

Gebr. Heinemann Claim Keyvisual en

Case Studies

Case Study Gebr. Heinemann

Märklin Claim Keyvisual

Case Studies

Case Study Gebr. Märklin

Jak Vám můžeme pomoci?