PARTNER PRO ŘEŠENÍ MANIPULACE S MATERIÁLEM, KTERÁ JSOU UDRŽITELNÁ A EKONOMICKÁ

Společnost SSI SCHÄFER se připojuje k iniciativě 50 lídrů v oboru udržitelnosti a klimatu, která volá po udržitelných a ekonomických řešeních pro manipulaci s materiálem, jež budou připravená na budoucnost. #ThinkTomorrow.

Iniciativa 50 lídrů v oboru udržitelnosti a klimatu představuje reakci mezinárodní obchodní komunity, která ukazuje její touhu, odhodlání a schopnost efektivně se zapojit do boje se změnou klimatu a plnit 17 cílů udržitelného rozvoje OSN (UNSDG).

Obor manipulace s materiály tvoří páteř téměř každého sektoru a poskytuje služby, bez nichž se žádná moderní společnost neobejde a které umožňují různým sektorům působit jak lokálně, tak v globálním prostředí. Fungující a udržitelný řetězec pro manipulaci s materiály a zajištění jejich dodávky patří k faktorům rozhodujícím o úspěchu většiny společností. Zdroje jsou konečné a je nutné je využívat rozumně. Společnost SSI SCHÄFER byla k iniciativě přizvána s ohledem na své portfolio udržitelných řešení a inovací. Její motto „Think Tomorrow“ (myšlení zítřka) je zde rozhodně na místě.

Jako globální dodavatel se silným místním zastoupením pomáhá SSI SCHÄFER jak velkým korporacím, tak malým a středně velkým podnikům inovovat a zvyšovat efektivitu ve svých logistických procesech a dodavatelských řetězcích. Cílem je umožnit těmto společnostem, aby byly úspěšné i udržitelné v dlouhodobém horizontu.


“Jako jeden z předních globálních poskytovatelů řešení pro manipulaci s materiály jsme ideálním partnerem společností, které chtějí naplnit ekonomické a udržitelné cíle zaměřené na budoucnost,“ uvedl Steffen Bersch, generální ředitel skupiny SSI SCHÄFER Group. „Máme široké portfolio inovativních produktů a řešení, které propojujeme dohromady pro naplnění konkrétních potřeb každého zákazníka.“

Mezi příklady se řadí:

  • energetická efektivita a ekologický provoz skladů i realizace materiálových toků

  • ekologické stavební metody

  • krátké dodavatelské řetězce

  • prediktivní údržba

  • zdravé pracovní podmínky a čistší vzduch

  • méně odpadu a snížení uhlíkové stopy


Při výrobě videa sdíleného výše, které se věnuje tomu, co znamená udržitelnost, se společnost SSI SCHÄFER spojila se třemi klienty, aby představila různá řešení:

1. Udržitelné inovace s Infarm (Evropa)

2. Odolnost vůči změně klimatu a nepředvídatelným událostem, jako je pandemie COVID-19, s ORCA Cold Chain Solutions (Asie)

3. Digitální distribuční centrum včetně energeticky efektivního hardwaru a chytrého softwarového řešení pro prediktivní údržbu s Pepperl+Fuchs (Severní Amerika)


OSN odhaduje, že do roku 2030 bude 80% lidstva žít ve městech, a současně se očekává, že počet lidí na naší planetě dále poroste. Pokud tomu tak bude, je zřejmé, že v budoucnosti bude poptávka po potravinách natolik vysoká, že ji naše nejcennější zdroje nebudou schopné uspokojit. Společnosti Infarm a SSI SCHÄFER spojily síly, aby umožnily přechod od tradičního zemědělství na automatické vertikální farmy. Mohou tak významným způsobem přispět k tomu, aby byly městské i venkovské oblasti inkluzivní, bezpečné, odolné a udržitelné. Ve srovnání s tradiční zemědělskou půdou je tato inovace až 400krát efektivnější (na 25 m² mohou farmáři vypěstovat stejné množství plodin jako na téměř 2 akrech půdy), spotřebovává o 95% méně vody, o 75% méně hnojiva a nepoužívá žádné chemické pesticidy.

Bezpečnost potravin, zajištění jejich dodávek a vysoká výnosnost je další oblastí, ve které SSI SCHÄFER přispívá ke zlepšení našeho světa. Společnost tak například připravila energeticky efektivní a přitom vysoce automatizované logistické řešení pro ORCA Cold Chain Solutions na Filipínách. Jeho cílem je řešit problém, kterému čelí celý obor, tedy že až 37% potravin vyrobených na celém světě se znehodnotí kvůli špatnému balení, skladování nebo manipulaci. Díky integrovanému řešení dokázali naši partneři snížit své náklady na elektřinu o téměř 35%, minimalizovat lidské zásahy pro zajištění integrity všech produktů a zvýšit odpovědnost díky 100% vysledovatelnosti veškerého zboží v závodě (tj. přesunutí až 4 800 palet za den díky automatizovanému řešení SSI SCHÄFER).

Díky inovativnímu přístupu a využití technologií vytvořila společnost SSI SCHÄFER spolehlivé distribuční centrum připravené na budoucnost se zhruba 28 000 skladovými lokacemi pro Pepperl+Fuchs. Automatizované řešení s energeticky efektivním hardwarem je navržené tak, aby byla jeho ekologická stopa minimální. Využívá sílu senzorů Pepperl+Fuchs v kombinaci s logistickým softwarem od SSI SCHÄFER. Výsledkem je inovativní řešení pro prediktivní údržbu na míru.

layout_web_banner_50cl_v2_final.png

Inovace a efektivita v procesu manipulace s materiály

SSI SCHÄFER hraje klíčovou roli při napomáhání různým průmyslovým odvětvím a svým partnerům, kteří se snaží udržitelně dosáhnout efektivity a hledat způsoby, jak zůstat životaschopní a ziskoví při boji se změnou klimatu.

Tohle je teprve začátek naší cesty. V příštích týdnech a měsících bude SSI SCHÄFER představovat svá udržitelná partnerství a aktivity a sdílet své zkušenosti prostřednictvím různých kanálů. Naším cílem je podpořit aktivní výměnu informací s našimi zákazníky, partnery a zainteresovanými společnostmi s cílem společně prosazovat vývoj udržitelných řešení v oboru manipulace s materiály. Sledujte SSI SCHÄFER na sociálních sítích, kde v příštích měsících uvedeme nejnovější informace o tomto projektu i dalších iniciativách.

ZÁVOD, KTERÝ MŮŽEME VYHRÁT SPOLEČNĚ!

Zjistěte, jak vám naše řešení, zdroje informací a aktivity mohou pomoci dosáhnout vašich cílů udržitelnosti. Vyplňte formulář níže a řekněte nám více o tom, jakým problémům týkajícím se udržitelnosti čelíte. Společně najdeme řešení.