Green Bulding

Efektivní spotřeba energie

Efektivní skladování optimalizuje spotřebu energie a chrání investice

Optimalizovaná spotřeba energie ve vašem skladu chrání životní prostředí a snižuje současně provozní náklady a náklady na údržbu a opravy zařízení. Dlouhodobě tak budete mít nejen dobrý pocit, ale kromě toho toto řešení ochrání vaše investice.
Společnost SSI SCHAEFER má potřebné a solidní znalosti a dlouhodobé zkušenosti, které již ve fázi plánování logistiky a budovy umožní položit základy k energeticky úspornému skladování. Díky našemu širokému spektru služeb v intralogistice myslíme systémově a v rámci celkových řešení, což trvale a efektivně zajistí váš úspěch.

Efektivní spotřeba energie od samého začátku

U koncepce a realizace skladovacího a kompletačního systému společnosti SSI SCHAEFER je energetická účinnost v každém případě pevná součást projektu zařízení. Kromě jiného k tomu patří:

 • Optimalizované uspořádání částí zařízení z hlediska dopravních tras

 • Použití energeticky úsporných komponent a pohonů

 • Lehká konstrukce

 • Kompaktní koncepce skladu

 • Použití variant pohonů optimalizovaných z hlediska stupně účinnosti

 • Snížení výkonu pohonů kompenzací vlastní hmotnosti

 • Minimalizace tření vhodným spárováním materiálů

 • Odpojení v případě nevyužívání

 • Inteligentní ovládání hlavních os regálových obslužných zařízení

 • Rekuperační zařízení

ÚSPORA ENERGIE V INTRALOGISTICE

Zelené budovy a Green Logistics

Výběr oblastí, při kterých vám poradíme a budeme je realizovat společně s vámi:
Použití obnovitelných energií

 • Jaké možnosti jsou v oboru fotovoltaických, geotermických a solárních zařízení?

Osvětlení

 • Jsou instalována úsporná svítidla? Existuje koncepce sledování přítomnosti osob?

Vytápění

 • Existují smysluplné doplňky, jako jsou peletové vytápění, dálkové vytápění z bioplynových stanic nebo vytápění infrazářiči?

Stavební úpravy

 • Je možné provést stavební úpravu střechy a fasády s ohledem na úsporu energie? Jsou dostatečně tepelně izolovány vrata, dveře a propusti?

 • Jak se výběr kompaktního řešení skladu projeví na efektivní spotřebě energie?

 

Tématům udržitelný rozvoj u nemovitostí a Zelená budova věnujeme obzvláštní pozornost. Zařadili jsme je pod štítek Green Logistics. U společnosti SSI SCHAEFER obdržíte na vyžádání certifikaci budovy s mezinárodně uznávanou značkou kvality pro energeticky efektivní stavby podle pravidel udržitelného rozvoje. Naši experti na základě požadavku certifikují budovy podle norem DGNB, LEED nebo BREEAM.
Podle stupně technického vybavení logistické budovy bude potřeba elektrický proud pro připojení pracovišť, pozemních dopravních prostředků a jiné technologie nebo ke chlazení hal. Navíc je nutné vybudovat prostory pro infrastrukturu, jako jsou trafostanice nebo centrální a podružné nabíjecí stanice. Dobrý logistický a stavební projekt může ušetřit část nákladů na elektřinu díky dobré energetické koncepci. Podle zásady „tolik, kolik je potřeba, tak málo, jak to je možné“ mají koncepce nabíjení baterií nebo energeticky optimalizovaného provozu logistických zařízení například potenciál ke značným úsporám. 
Kompaktní skladování zboží také sleduje tento cíl: Při maximálním zhuštění existující skladové plochy je možné na stejné ploše zvýšit skladovací kapacitu o více než 90 procent nebo docílit úsporu plochy o 40 procent. Toto řešení vychází vstříc provozovateli, protože jak vyšší skladované množství, tak menší objem stavby a snížené náklady na stavbu a chlazení tvoří protipól konstantním nárokům na energii ve skladovací hale s řízenou teplotou.

Dále nabízíme našim zákazníkům energetický audit podle normy EN 16247, tedy vyhodnocení energetického stavu nemovitosti. Kromě toho pomůžeme při výstavbě systému řízení a správy energetiky a certifikaci podle normy ISO 50001. Všechny tyto činnosti mají za cíl ukázat našim zákazníkům možnosti optimalizace a úspor energií a realizovat je. V rámci opatření k optimalizaci pomocí ekonomických výpočtů zjistíme jejich ukazatel rentability investic (ROI). Tato opatření trvale kontrolujeme opakovanými audity a prokážeme tak efektivně vzniklé úspory.

Jak Vám můžeme pomoci?