Green Bulding

Plánování a poradenství

Plánování a poradenství pro hospodárná logistická řešení

Každá firma má na logistiku specifické požadavky. Úspěšný projekt proto vyžaduje nejprve solidní odbornou analýzu aktuální situace. Široce rozvětvené odborné znalosti a zkušenosti společnosti SSI SCHAEFER z nás dělají žádaného partnera pro všechny intralogistické projekty a procesy.
Pomocí moderních analytických nástrojů identifikujeme slabá místa v logistice, definujeme potenciály úspor a nasimulujeme vhodné změny procesů. Od globálního materiálového toku až po proces kompletace naplánujeme krok za krokem a v dialogu s vámi inteligentní a hospodárná logistická řešení.

Odbornými znalostmi podložené poradenství pro zvýšení vašeho kapitálového výnosu 

Již ve fázi plánování vyhodnotíme obchodní varianty s ohledem na možnosti a rizika a porovnáme možnosti financování.
Do tohoto procesu zapojíme technické a obchodní experty, abychom ze všech stran zajistili způsobilost řešení vašeho problému pro využití v budoucnosti. Společnost SSI SCHAEFER k tomu přispívá rozsáhlými odbornými znalostmi k tématu efektivity spotřeby energie a při projektování budovy z hlediska udržitelného rozvoje.

You benefit from...

...nabízíme vám řešení jako systémový dodavatel (one stop shop), tedy komplexní sadu projektů od procesů přes zařízení až po celou stavbu dodanou na klíč.

PŘEČTĚTE SI VÍCE

PŘEHLED

Kromě toho převezmeme také celé projektování stavby zařízení včetně infrastruktury a podpůrných zařízení. Zvláštní zřetel věnujeme tématu efektivity spotřeby energie a udržitelnosti námi navržených zařízení.
Jsme vám s těmito znalostmi a možnostmi k dispozici pro dodávku logistické stavby na klíč a zajistíme vše od architektonického projektu a projektu nosné konstrukce až po optimální uspořádání zařízení z hlediska udržitelnosti e efektivity spotřeby energie.

Cílem každé investice do logistických novinek je zajištění této investice a zvýšení kapitálového výnosu. Proto každé odbornými znalostmi podložené poradenství začíná metodickou analýzou individuální situace firmy.

  • Prostředí projektu

  • Struktury příjmu zboží

  • Struktury zakázek

  • Analýza ABC (Paretovo pravidlo)

  • Analýza stavu zásob

  • Stálost odbytu

  • Výrobní program

  • Plán tras dopravy

  • Komplexní řešení na klíč