Vzdělávání a rozvoj

Možnosti školení, studia a dalšího vzdělávání ve společnosti SSI SCHAEFER

Inovativní technologie a silná firemní kultura jsou ve společnosti SSI SCHAEFER nejvyššími prioritami. Každý zaměstnanec přispívá svým specifickým vzděláním a dovednostmi.

Jako středně velká rodinná společnost má SSI SCHAEFER ideální pozici pro to, aby svým zaměstnancům poskytovala možnosti kariérního rozvoje a dalšího vzdělávání. Jsme přesvědčeni, že vysoce kvalifikovaní a motivovaní zaměstnanci jsou pro úspěšnou společnost se slibnou budoucností nejcennějším přínosem. 

Možnosti individuálního rozvoje

Váš profesní a osobní rozvoj je důležitý, a proto budete mít k dispozici Akademii SSI SCHAEFER, která vás podpoří. Nabízíme vám:

  • rozličné možnosti odborného vzdělávání

  • stáže

  • podporu při studiu


Kromě osvědčeného odborného vzdělávání v technických a obchodních oborech nabízíme našim zaměstnancům také další kvalitní vzdělávání. Ve spolupráci s vámi vypracujeme plán osobního rozvoje, který bude odpovídat vašemu potenciálu, výkonnosti a cílům. Absolvujete školení a získáte podporu v souladu s vašimi odbornými, sociálními a vůdčími kompetencemi. K vašemu rozvoji slouží rozmanité spektrum seminářů, školení vedoucích pracovníků nebo mimopracovních studií.  

Podporujeme a prosazujeme talenty

Studentům škol a univerzit nabízíme možnost získat vedle teoretického vzdělání také praktické zkušenosti jak v rámci diplomové či závěrečné práce, tak v podobě stáží nebo formou pracujícího studenta.

Všechny naše možnosti vzdělávání zahrnují intenzivní osobní podporu. Jsme přesvědčeni, že klíčem k dlouhodobému úspěchu je průběžné vzdělávání. Využijte příležitosti pro svůj profesní rozvoj v mezinárodní rodinné společnosti a informujte se o zajímavých a rozmanitých perspektivách ve společnosti SSI SCHAEFER.

Handshake Fotolia

Společnost

Jobs

Zaměstnání a kariéra

Žádné prvky nejsou k dispozici.

Jak Vám můžeme pomoci?