Klíčové ukazatele výkonnosti a informační panely

Úplná transparentnost pro dobře podložená rozhodnutí
Náš logistický řídicí panel WAMAS® Lighthouse kombinuje klasické úlohy vizualizace se zobrazením logistických ukazatelů. Se systémem WAMAS® Lighthouse vidíte a vyhodnocujete produktivitu vašeho systému, abyste na základě zjištěných informací mohli vykonat správná rozhodnutí.

Centrální informační základna vizualizuje nejen vaše zařízení, ale také materiálový tok, zobrazuje klíčové ukazatele výkonnosti a dává vám rozsáhlé možnosti pro kontrolu procesů. „Jedno informační místo“, které propojuje technický a logistický pohled s provozními daty do individuálního informačního panelu podle různých uživatelských skupin.

STATE-OF-THE-ART SOFTWARE TECHNOLOGY AND TOP PERFORMANCE THAT GROWS WITH YOUR BUSINESS

Warehouse KPIs at a glance.

WAMAS Lighthouse

Warehouse KPIs at a glance.

INFORMAČNÍ PANELY A KLÍČOVÉ UKAZATELE VÝKONNOSTI: ÚPLNÁ TRANSPARENTNOST PRO DOBŘE PODLOŽENÁ ROZHODNUTÍ

WAMAS® Lighthouse staví uživatele na první místo. Intuitivní ovladatelnost systému umožňuje snadnou obsluhu a ulehčuje navigaci v zařízení.

Se systémem WAMAS® Lighthouse máte k dispozici realistické zobrazení celého zařízení s možností přepínání mezi různými stupni podrobností.

 • Uživatelsky orientovaný vzhled a intuitivní ovládání

 • Automaticky konfigurovatelné grafy a informační panely pro různé uživatelské role

 • Rozšiřitelná webová aplikace, nezávislá na platformě

 • Podpora techniků a pracovníků údržby s podrobnými, strukturovanými technickými náhledy zařízení

 • Podpora vedoucích skladu a provozních pracovníků, strukturované pohledy na logistické aspekty zařízení, například údaje o výkonu, materiálový tok nebo plnění zakázek

 • Snadný přechod na novou verzi

 • Podpora 24 hodin denně po celém světě (24/7)

 • Rychlá diagnostika chyb

 • Snížení počtu chyb

 • Zamezení prostojů systému

 • Zlepšení spolehlivost, dostupnosti a efektivity

Systém WAMAS® Lighthouse je rozšiřitelná webová aplikace, takže lze využít mnoho typů stabilních a mobilních zařízení. Server WAMAS® Lighthouse je nezávislý na platformě, šetří zdroje a běží na různých operačních systémech.

Centrální informační zdroj pro:

 • Vizualizaci systému

 • Výkonové ukazatele

 • Vizualizaci materiálového toku

 • Funkční stav skladu:
  Centrální sběr a rozesílání hlášení, správa výstražných hlášení s různými úrovněmi výstrah, služby rozesílání chybových hlášení a systém evidence a zpracování poruchových hlášení

 • Různé zobrazení systémových informací

 • Denní souhrn informací pro obsluhu a řídicí pracovníky

 • Kombinace různých informací v jednom pohledu

 • Analýza dlouhodobých dat

STÁHNOUT

The right solution for every industry. SSI SCHAEFER’s expertise combines specific know-how with extensive experience to deliver tailored solutions.

Image IT Brochure. High performance, scalable software for your business.

Image IT Brochure. High performance, scalable software for your business. Intelligent solutions for the intralogistics challenges of today and tomorrow.

858.1 KB

Market sector bruchure automation 2017 German. Expertise for every sector. The

Market sector bruchure automation 2017 German. Expertise for every sector. The expertise of SSI SCHAEFER: specialist know-how and many years of experience in producing customised solutions.

1.1 MB

JAK VÁM MŮŽEME POMOCI?

[---Error_NoJavascript---]