IT Control Center

Klíčové ukazatele výkonnosti a informační panely

Úplná transparentnost pro dobře podložená rozhodnutí
Náš logistický řídicí panel WAMAS® Lighthouse kombinuje klasické úlohy vizualizace se zobrazením logistických ukazatelů. Se systémem WAMAS® Lighthouse vidíte a vyhodnocujete produktivitu vašeho systému, abyste na základě zjištěných informací mohli vykonat správná rozhodnutí.

Centrální informační základna vizualizuje nejen vaše zařízení, ale také materiálový tok, zobrazuje klíčové ukazatele výkonnosti a dává vám rozsáhlé možnosti pro kontrolu procesů. „Jedno informační místo“, které propojuje technický a logistický pohled s provozními daty do individuálního informačního panelu podle různých uživatelských skupin.

NEJMODERNĚJŠÍ SOFTWAROVÁ TECHNOLOGIE A ŠPIČKOVÝ VÝKON, KTERÝ ROSTE S VAŠÍ FIRMOU.

Stručný přehled KPI ve skladu.

WAMAS Lighthouse

Stručný přehled KPI ve skladu.

INFORMAČNÍ PANELY A KLÍČOVÉ UKAZATELE VÝKONNOSTI: ÚPLNÁ TRANSPARENTNOST PRO DOBŘE PODLOŽENÁ ROZHODNUTÍ

WAMAS® Lighthouse staví uživatele na první místo. Intuitivní ovladatelnost systému umožňuje snadnou obsluhu a ulehčuje navigaci v zařízení.

Se systémem WAMAS® Lighthouse máte k dispozici realistické zobrazení celého zařízení s možností přepínání mezi různými stupni podrobností.

 • Uživatelsky orientovaný vzhled a intuitivní ovládání

 • Automaticky konfigurovatelné grafy a informační panely pro různé uživatelské role

 • Rozšiřitelná webová aplikace, nezávislá na platformě

 • Podpora techniků a pracovníků údržby s podrobnými, strukturovanými technickými náhledy zařízení

 • Podpora vedoucích skladu a provozních pracovníků, strukturované pohledy na logistické aspekty zařízení, například údaje o výkonu, materiálový tok nebo plnění zakázek

 • Snadný přechod na novou verzi

 • Podpora 24 hodin denně po celém světě (24/7)

 • Rychlá diagnostika chyb

 • Snížení počtu chyb

 • Zamezení prostojů systému

 • Zlepšení spolehlivost, dostupnosti a efektivity

Systém WAMAS® Lighthouse je rozšiřitelná webová aplikace, takže lze využít mnoho typů stabilních a mobilních zařízení. Server WAMAS® Lighthouse je nezávislý na platformě, šetří zdroje a běží na různých operačních systémech.

Centrální informační zdroj pro:

 • Vizualizaci systému

 • Výkonové ukazatele

 • Vizualizaci materiálového toku

 • Funkční stav skladu:
  Centrální sběr a rozesílání hlášení, správa výstražných hlášení s různými úrovněmi výstrah, služby rozesílání chybových hlášení a systém evidence a zpracování poruchových hlášení

 • Různé zobrazení systémových informací

 • Denní souhrn informací pro obsluhu a řídicí pracovníky

 • Kombinace různých informací v jednom pohledu

 • Analýza dlouhodobých dat

STÁHNOUT

Správné řešení pro každé odvětví. Odbornost společnosti SSI SCHAEFER kombinuje specifické know-how s rozsáhlými zkušenostmi a poskytuje řešení šitá na míru.

Image IT Brochure. High performance, scalable software for your business.

Image IT Brochure. High performance, scalable software for your business. Intelligent solutions for the intralogistics challenges of today and tomorrow.

854.9 KB
Jak Vám můžeme pomoci?