Případová studie Schaeffler

Otevření nového evropského distribučního centra "EDZ Mitte" znamená, že skupina Schaeffler nyní provozuje jedno z nejmodernějších logistických center v Evropě. Jako generální dodavatel intralogistiky se společnost SSI Schaefer ujala úkolu vypracovat integrovaný projekt a zajistit naplánování a realizaci tohoto systému na klíč. 

Rozměry nového evropského distribučního centra jsou skutečně impozantní: centrum se rozkládá na zastavěné ploše 94 tis. m², přičemž logistika pokrývá 25 tis. m² ve dvou úrovních. Celková plocha objektu pak činí téměř 15 hektarů. Plně automatizované procesy vysoce dynamického systému pomáhají při veškerém vnitřním toku materiálu, od příjmu a evidence zboží až po expedici a pomáhají tak společnosti Schaeffler plnit její cíle. Kromě samotného dopravníkového systému pro kontejnery a palety společnost SSI SCHAEFER nainstalovala i plně automatizovaný sedmiuličkový výškový sklad s 28 tis. skladovými lokacemi pro palety a dvoustupňový automatizovaný systém manipulace s položkami menších rozměrů, s přibližně 95 tis. skladovými lokacemi a ergonomickými pracovními stanicemi. Efektivní přepravu zboží zajišťuje také elektrický paletový dopravník s 50 vozíky a celkovou délkou 900 metrů. Rozsah dodávek a služeb doplňují i plně automatizované robotické aplikace pro depaletizaci a paletizaci zásobníků. Dopravníkový systém je také spojen s jednou sekvenční věží s 20 rezervními skladovými lokacemi, pro zajištění účinného a sekvenčního zásobování balících míst v oblasti výstupu zboží. Serverový systém zajišťuje logistický software WAMAS® společnosti SSI Schaefer. Programátorům společnosti SSI SCHAEFER IT se podařilo propojit systém se SAP EWM společnosti Schaeffler.

Kromě automatizace interních materiálových toků společnosti SSI SCHAEFER a Schaeffler rovněž spolupracovaly na vývoji balíčku „Maintenance 4.0 for Intralogistics“ (Údržba 4.0 pro Intralogistiku). Ten zahrnuje inteligentní údržbu na základě monitorování stavu provozních pohonných systémů částečně automatizovaný systém údržby. 

PARTNERSTVÍ MEZI SCHAEFFLER A SSI SCHAEFER

Jaké konkrétní služby poskytl SSI SCHAEFER k dosažení cílů Schaeffleru ?

Nad novým technologickým parkem v Kitzingenu o rozloze 148 tisíc m2 se tyčí nové evropské distribuční centrum (EDZ Mitte). V budoucnu bude sloužit jako srdce nové evropské dodavatelské sítě pro průmyslové odběratele.

Moderní: V Kitzingenu vznikl jedinečný koncept intralogistiky. Společnost SSI SCHAEFER instalovala výškový regálový sklad se sedmi uličkami a moderním systémem přepravy palet a kontejnerů, společně se systémem elektricky ovládaných kolejnicových vozíků. Sedm vysoce výkonných, energeticky úsporných dvousloupových strojů typu SSI Exyz pro uskladnění a vyskladnění bude obsluhovat skladové lokace pro 28 tisíc euro palet a 56 tisíc düsseldorfských palet, ve skladu s vysokými regály. Každý je vybaven dvěma zařízeními pro manipulaci s nákladem a současně pojme dvě europalety nebo čtyři düsseldorfské palety. Položky menších rozměrů jsou skladovány v šestiuličkovém systému miniload, kde 12 zařízení pro uskladnění a vyskladnění SSI Miniload pracuje na dvou úrovních nad sebou, čímž je zajištěna vysoká propustnost. V budoucnu bude celým systémem procházet přibližně 100 tisíc kontejnerů LTB, které jsou také součástí rozsahu dodávky společnosti SSI SCHAEFER. Dodávku a servisní balíček doplňují plně automatizované robotické aplikace pro depaletizaci a paletizaci kontejnerů, společně s ergonomickými pracovními stanicemi.

Koncept “Maintenance 4.0 for Intralogistics" (Údržba 4.0 pro Intralogistiku) vyvinuly společně společnost SSI SCHAEFER, jako systémový integrátor a Schaeffler, jako dodavatel komponent. Společně tak realizují integrovaný balíček řešení pro monitorování stavu provozních pohonných systémů a částečnou automatizaci skladové údržby. V evropském distribučním centru "EDZ Mitte" celkem 58 systémů Schaeffler SmartCheck monitoruje pohonné motory a převodové systémy, využívané pro horizontální a vertikální pohyb strojů pro uskladnění a vyskladnění. Výstražný stav každého ze zařízení SmartCheck, jakožto i dalších skladových systémů, je k dispozici vizuálně v logistické kabině SSI Schäfer WAMAS® Lighthouse. Kromě toho je k dispozici plně automatický mazací systém Schaeffler Concept8 se speciálně vyvinutými pastorky, který nepřetržitě a přesně maže řetězové a válečkové dopravníky přímo za provozu.

Případová studie Schaeffler

Zažijte projekt interaktivně v níže uvedené animaci.

Schaeffler - příběh o úspěchu

„V našem evropském distribučním centru v Kitzingenu bylo naším cílem opustit koncept preventivní údržby s pevně danými intervaly a nahradit jej systémem monitorování stavu a částečně automatizované údržby.“Egon Grief, ředitel správy údržby, EDZ Kitzingen

ZKUŠENOSTI S PARTNERSTVÍM SE SPOLEČNOSTÍ SCHAEFFLER

„Vzhledem k náročnosti takovéhoto projektu a krátkému termínu realizace jsme velmi rádi, že jsme měli na své straně tak kompetentního partnera, jako je SSI SCHAEFER.“
Dr. Jörg Zellerhoff
Technický projektový manažer pro logistiku, Schaeffler Group

Rozměry nového evropského distribučního centra jsou skutečně impozantní: centrum se rozkládá na zastavěné ploše 94 tis. m², přičemž logistika pokrývá 25 tis. m² ve dvou úrovních. Celková plocha objektu pak činí téměř 15 hektarů. Plně automatizované procesy vysoce dynamického systému pomáhají při veškerém vnitřním toku materiálu, od příjmu a evidence zboží až po expedici a pomáhají tak společnosti Schaeffler plnit její cíle. Kromě samotného dopravníkového systému pro kontejnery a palety společnost SSI SCHAEFER nainstalovala i plně automatizovaný sedmiuličkový výškový sklad s 28 tis. skladovými lokacemi pro palety a dvoustupňový automatizovaný systém manipulace s položkami menších rozměrů, s přibližně 95 tis. skladovými lokacemi a ergonomickými pracovními stanicemi. Efektivní přepravu zboží zajišťuje také elektrický paletový dopravník s 50 vozíky a celkovou délkou 900 metrů. Rozsah dodávek a služeb doplňují i plně automatizované robotické aplikace pro depaletizaci a paletizaci zásobníků. Dopravníkový systém je také spojen s jednou sekvenční věží s 20 rezervními skladovými lokacemi, pro zajištění účinného a sekvenčního zásobování balících míst v oblasti výstupu zboží. Serverový systém zajišťuje logistický software WAMAS® společnosti SSI Schaefer. Programátorům společnosti SSI SCHAEFER se podařilo propojit systém se SAP EWM společnosti Schaeffler.

Kromě automatizace interních materiálových toků společnosti SSI SCHAEFER a Schaeffler rovněž spolupracovaly na vývoji balíčku „Maintenance 4.0 for Intralogistics“ (Údržba 4.0 pro Intralogistiku). Ten zahrnuje inteligentní údržbu na základě monitorování stavu provozních pohonných systémů částečně automatizovaný systém údržby.


ZÁKLADNÍ ASPEKTY PŘÍBĚHU ÚSPĚCHU

Společnost SSI SCHAEFER byla jmenována generálním dodavatelem pro realizaci jednoho z nejmodernějších distribučních center pro Schaeffler Group. Organizaci expedice zboží zajišťují výkonné logistické systémy ve spojení s inteligentním softwarem.

ROBOTIKA

Inteligentní robotická řešení od SSI SCHAEFER

Digitální transformace vytváří inteligentní a vysoce výkonné robotické aplikace, ústřední prvek v automatizované intralogistice.
Automatizace pomocí robotů je nedílnou součástí efektivních aplikací moderní logistiky 4.0. SSI SCHAEFER nabízí...

PŘEČTĚTE SI VÍCE
CGI ilustrativní animace s výškovým skladem, roboty a dopravníkovým procesem

KLÍČOVÉ UKAZATELE VÝKONNOSTI A INFORMAČNÍ PANELY

WAMAS® Lighthouse vizualizuje skutečný materiálový tok, automatizované a ruční oblasti a vyhodnocuje produktivitu vašeho systému. Předem definované ukazatele se zobrazují na individuálních informačních panelech, abyste mohli rozhodovat na základě podložených informací.

PŘEČTĚTE SI VÍCE
IT Control Center

MÁME VÍCE PŘÍBĚHŮ, KTERÉ VÁM CHCEME SDĚLIT

brose_more time for innovation.jpg

Osvědčená praxe

Brose

coop_web_text_en.jpg

Osvědčená praxe

Coop

haribo_microsite_en.jpg

Osvědčená praxe

HARIBO

heinemann_microsite_en.jpg

Osvědčená praxe

Gebr. Heinemann

maerklin_microsite_en.jpg

Osvědčená praxe

Gebr. Märklin

suning_3d_depiction_ci.tif

Osvědčená praxe

Suning

Jak Vám můžeme pomoci?