SAP Extended Warehouse Management

Jako certifikovaný stříbrný partner firmy SAP vás budeme podporovat při výběru, zavedení a provozu produktů SAP.

V závislosti na vaší logistické koncepci vám nabídneme různá řešení pro realizaci vašich požadavků tak, abychom projekt zdárně dokončili. Spoléháme se přitom na vyzkoušená řešení SAP v rámci Extended Warehouse Management (systém řízení skladového hospodářství – EWM).

Na přání převezmeme kompletní implementaci řešení SAP, od dodávky licence a úvodní konfigurace systému přes přizpůsobení podle zákaznických požadavků (end to end) až po vývoj individuálních rozšiřujících aplikací a nastavení všech rozhraní, která jsou nutná z důvodu specifických požadavků projektu.

Proč je společnost SSI SCHAEFER váš vhodný partner pro řešení SAP
Logistický software musí podávat vysoký výkon, většinou 24 hodin denně. Výpadky znamenají riziko a náklady. Společnost SSI SCHAEFER vám navíc poskytne také podporu při uvedení zařízení do provozu, pro které máme množství nabídek servisu. Zkušené týmy podpory sdružují know-how pro systémy EWM, sítě, databáze a logistická řešení a umožní tak rychlé reakční a prováděcí doby. Na základě uzavřené servisní smlouvy nabízíme individuální servis se stále rostoucím rozsahem funkcí.

VÁŠ SYSTÉMOVÝ INTEGRÁTOR SAP PRO PERFEKTNÍ PROCESY

 • Supply Chain Execution, realizace cílů v dodavatelském řetězci systémem SAP EWM: Správa a řízení celého dodavatelského řetězce (supply chain), od dodavatelů přes sklad až ke koncovým zákazníkům, včetně zpracování vrácených dodávek.

 • Správa skladového hospodářství systémem SAP EWM: Integrovaná správa skladového hospodářství pro ruční a automatický sklad s přímým připojením na systém SAP ERP nebo jiné systémy SAP.

 • Správa a řízení komplexního skladu systémem SAP EWM: Od ručních po vysoce dynamické sklady – se systémem SAP EWM budete skladovat, spravovat, řídit a optimalizovat své materiálové toky.

 • Řízení materiálového toku pomocí SAP EWM: Řízení komplexních materiálových toků moderních skladů s vysokými regály, vertikálních skladovacích výtahových systémů a kompletačních systémů není se systémem SAP EWM žádný problém.

 • Řízení zdrojů se systémem SAP EWM: Optimální využití všech zdrojů, které jsou v moderním skladu k dispozici, spojené s co nejrychlejším zpracováním zakázek, je možné efektivně realizovat použitím systému SAP EWM s modulem řízení zdrojů.

 • Implementace systému Yard Management, řízení pohybu vozidel ve firmě: Již před intralogistickými procesy a po nich je možné optimálně doplnit požadavky moderního dodavatelského řetězce systémem EWM Yard Management pro řízení pohybu vozidel ve firmě a včas tak zabránit úzkým místům při dodávce nebo expedici materiálu a zboží.

 • Dialogy SAP postavené na UI5 a FIORI: Nejmodernější technologie, jako jsou dialogy UI5 nebo využíti aplikací FIORI, zapojené do logistického procesu, zlepšují transparentnost a usnadňují bezchybný přenos dat v dodavatelském řetězci.

 • Připojení systému EWM na technologii S4/HANA: Integrace logistických procesů jako centrální nebo decentralizovaná instance v S4/HANA

 • Kombinované poradenství pro proces a SAP: Naši logističtí konzultanti s rozsáhlými zkušenostmi z mnoha projektů vám poradí při nasazení systému SAP EWM.

 • Vynikající odborné znalosti pro řešení zadaných logistických úloh: Na základě dlouholetých zkušeností jsme schopni, díky příslušným odborným znalostem, poskytnout poradenství u nových logistických požadavků, modernizací zařízení (retrofit) nebo při migraci starých verzí programů.

Naše projekty systému SAP realizujeme zásadně prostřednictvím systému SAP Solution Manager, abychom zaručili efektivní a bezproblémový průběh projektu. Naši pracovníci velice dobře znají metody a funkce systému Solution Manager, počínaje sběrem vašich požadavků a vytvořením specifikace systému přes realizační a testovací fázi až po uvedení systému do provozu a školení uživatelů. Systém Solution Manager přitom převezme všechny centrální úlohy při plánování a dokumentaci a řízení konfigurace systému.

 • Přední celosvětový softwarový systém

 • Žádné riziko u rozhraní

 • Nejvíce používané funkce jsou již ve standardní verzi

 • Všeobecná správa skladového hospodářství – vhodná k systému SAP ERP

 • Kompatibilní k nové hostitelské úrovni S4/HANA

 • Systémová dodávka (one stop shopping) od společnosti SSI SCHAEFER, všechno od jednoho dodavatele a s jedinou zodpovědností, od licence SAP až po kompletní projekt

STÁHNOUT

SAP brochure 2017

SAP brochure 2017

1.8 MB

JAK VÁM MŮŽEME POMOCI?

[---Error_NoJavascript---]