depalletizer_robot.jpg

Paletizace a depaletizace

Paletizace a depaletizace: Efektivní a flexibilní manipulace se zbožím s použitím robotů

Ekonomické úvahy a ergonomické požadavky, včetně těch, které nám ukládá zákon, vedou stále více k použití robotů pro depaletizaci po vrstvách a ke kombinaci depaletování a paletování v jednom pracovním kroku.

Plně automatické systémy pro paletizaci a depaletizaci jsou účinnými řešeními pro realizaci kontinuálních automatických procesních řetězců. Zajišťují konstantní výkon nezávislé na vnějších vlivech.

Během vychystávání objednávek ovlivňují paletizační a depaletizační procesy takové faktory, jako je velikost a hmotnost produktů, jakož i okolní podmínky. Zde robotické aplikace pro vychystávání po vrstvách a vychytávání po jednotlivých kusech zajišťují efektivní procesy.

 • Kloubové roboty

 • Různé typy portálových robotů

 • Konstantní výkon

  • nezávisle na velikosti a hmotnosti produktu

  • bez ohledu na pracovní dobu

  • bez ohledu na okolní podmínky

  • bez ohledu na ergonomické požadavky

 • Ekonomicky výhodné řešení

 • Řešení typu end-to-end: Automatická paletizace a depaletizace umožňuje dosáhnout plynulého automatizovaného procesního řetězce

 • Vysoká dynamika

 • Vysoká funkční bezpečnost

 • Šetrné zacházení s produktem

 • Humanizace operačního prostředí

RŮZNÉ OBLASTI POUŽITÍ

Robotická technologie je důležitý základní prvek systému Schäfer Case Picking (SCP). Roboty v tomto případě odebírají z palety po vrstvách. Kombinace tří osvědčených principu uchopení, kterými jsou vícenásobné vakuové přísavky, vakuová komora a mechanické upnutí, zaručuje při odebírání z palet vysokou dynamiku a funkční bezpečnost a šetrnou manipulaci s produktem. Na druhé straně roboti vychystávají smíšené palety pro dodávky do filiálek.

Společnost SSI SCHAEFER nabízí pro paletizaci a depaletizaci  široké portfolio různých robotických systémů, které můžeme přizpůsobit přesně individuálním požadavkům různých odvětví:

Maloobchod: Nakládání palet po vrstvách

Nápoje: Nakládání kartonů na palety, vychystávání do sloupců

Maloobchod, automobilový průmysl, logistika třetí strany: Nakládání přepravek na palety

Automobilový průmysl: Vykládání přepravek (KLT)  z palet

Pro všechny úlohy při nakládání a vykládání z palet platí: Parametry procesu je možné přizpůsobit vašim požadavkům. Takže lze použít robota se sklopným ramenem nebo portálového robota, v závislosti na organizaci skladu.

Kromě toho automatické procesy zaručí bezproblémovou instalaci do integrovaného systémového řešení.

Automatický systém, ale není pro každého zákazníka optimální řešení, proto nabízíme také řešení pro automatizaci, které roste společně se zařízením, a tím postupné zvyšování technické úrovně. Protože při použití technologie a automatizace je nutný dobrý odhad, máme také v tomto oboru pro uživatele k dispozici obsáhlou nabídku vysoce flexibilních, ergonomických a inovativních řešení pro poloautomatická zařízení a pracovní stanice.

V oblastech, ve kterých se rozsah položek zboží nebo procesů neobejde bez použití pracovníků, optimalizace rozhraní člověk-stroj vyžaduje odbornou analýzu všech probíhajících procesů a rámcových podmínek. Pracovní procesy a okolí pracoviště je nutné flexibilně přizpůsobit příslušným pracovníkům a toto řešení může kromě toho vést ke zmenšení tělesné zátěže. 

 • Široké spektrum řešení pro ruční, poloautomatické a automatické vykládání a nakládání z / do palet

 • Vysoká funkční bezpečnost, dynamika a hospodárnost

 • Manipulace šetrná k produktu

 • Ergonomické a flexibilní systémy pracovišť

 • Individuální řešení, optimálně přizpůsobená vašim pžadavkům

 • Stálé výkony: nezávislé na velikosti a hmotnosti produktu, pracovní době, okolních podmínkách nebo ergonomických požadavcích

CGI ilustrativní animace s výškovým skladem, roboty a dopravníkovým procesem

Robotika

Robotics.jpg

Robot Brains

Žádné prvky nejsou k dispozici.

Jak Vám můžeme pomoci?