Order Verifier

Product Identification

Product Identification – řešení pro automatické vychystávací procesy

Právě v sektoru zdravotní péče a kosmetiky je nutné provádět vychystávání citlivých produktů s dosledováním a pokud možno bez chyb. Důležité je zajistit sledování šarží a sériových čísel. Společnost SSI SCHAEFER nabízí firmám s těmito požadavky řadu automatických řešení, které je možné snadno integrovat do existujících skladových prostor. 

Produktová řada skenovacích zařízení "Product Identification" zahrnuje tři řešení pro identifikaci produktů a přesné vychystávání podle počtu kusů u lehkého zboží s hmotností až do 1 kilogramu: 

  • Order Verifier: pro poloautomatickou kontrolu a dokumentování zakázek zákazníků

  • Batch Scan and Sort: pro skenování a třídění zakázek

  • Product Verifier (skenovací zařízení pro snímání jednotlivých produktů Scan Machine, integrované v systému A-Frame): pro automatickou evidenci a vychystávání produktů

Zařízení Product Identification používají inteligentní zpracování obrazu. Skener čte z šesti stran 1D a 2D čárové kódy.


Stručný přehled výhod:

  • Dosledovatelné a bezchybné vychystávání

  • Evidence šarží a sériových čísel

  • Jednoduchá integrace do existujícího skladu

  • Oblasti použití: především sektor trhu zdravotní péče a kosmetiky

Paper handling systems and container handling systems

Order Verifier

Batch Scan and Sort

Dávkový třídič Batch Scan and Sort

A-Frame Picking System

A-Frame

Žádné prvky nejsou k dispozici.

Jak Vám můžeme pomoci?