Všechno na skladě

Skupina Coop, která je původem ze Švýcarska, existuje již 150 let. Časem vyrostla z malého spotřebitelského družstva až do dnešního mezinárodního podniku věnujícího se maloobchodu i velkoobchodu. Našich téměř 2 500 prodejen a 86 000 zaměstnanců se spoléhá na logistický systém, který každý den zaručuje plné regály a maximální spokojenost zákazníků. Od roku 2001 společnost Coop v oblasti správy svých skladišť důvěřuje schopnostem a know-how firmy SSI SCHAEFER. Díky logistickému software WAMAS® obě společnosti společně harmonizují softwarové prostředí Coop.

PARTNERSTVÍ MEZI SPOLEČNOSTMI COOP A SSI SCHAEFER

Jaké konkrétní služby nabízí SSI SCHAEFER pro naplnění cílů společnosti Coop?

Rok 2012 byl důležitým milníkem v úspěšné dlouholeté spolupráci mezi švýcarskou firmou Coop a SSI SCHAEFER. Software pro řízení skladových zásob byl již v několika různých lokalitách standardizován s použitím logistického softwaru WAMAS®, jehož nasazení představovalo komplexní modernizaci celkového prostředí. Mnoho dalších lokalit se k WAMAS® připojilo poprvé v rámci aktualizace a standardizace softwaru.

Protože máme celou řadu různých lokalit a zapojených aktérů, kteří mají různé logistické potřeby, byla modernizace softwaru velmi náročným úkolem. Během běžného provozu procesů výroby, distribuce a elektronického obchodování muselo mnoho poboček krok za krokem přejít na nové standardní řešení WMS – bez ohledu na to, jestli jejich logistické procesy byly manuální, poloautomatické nebo plně automatizované. Výsledkem je verze WAMAS® s prvky, které jsou upraveny na míru firmě Coop. Stávající systémy byly téměř na všech pobočkách vyměněny během každodenního provozu; zároveň došlo k integraci bezpočtu rozhraní s externími partnery a subsystémy.

Pilotní projekt v pěti skladových závodech byl dokončen v polovině roku 2016 a v dubnu 2017 na něj navázalo dalších pět lokalit. Do konce roku 2019 dodají IT odborníci SSI SCHAEFER dalších 20 standardizovaných aktualizací, ke kterým v dalších letech přibude ještě 50 nových.

Ještě před dokončením projektu modernizace zaznamenala skupina Coop Group výrazné zlepšení logistických procesů, kterého dosáhla díky standardizovanému WMS řešení od SSI SCHAEFER. Díky standardizovanému softwarovému řešení bylo možné logistické procesy optimalizovat a dále rozvíjet. Úspěch tohoto konceptu firmy SSI SCHAEFER se projevuje zvýšenou transparentností, spolehlivou sledovatelností jednotlivých transakcí a snížením nákladů díky synergiím.

Jediný softwarový systém pro logistiku

„Záměrně jsme se rozhodli pro decentralizované řešení, a to z důvodů vyšší dostupnosti. To znamená, že namísto aby bylo všechny řízeno z jednoho centrálního místa, provádíme všechno individuálně v jednotlivých skladových lokalitách.“
August Harder, ředitel pro informace v Coop Group

TREND

WAMAS® zajišťuje transparentnost procesů, což ve švýcarské maloobchodní a velkoobchodní firmě Coop vedlo k zvýšení efektivity i výkonnosti.

Availability

DIGITAL TRANSFORMATION

“Digital transformation” refers to the use of digital tools and technologies.

PŘEČTĚTE SI VÍCE
Ditigal Transformation

ZÁKLAD PŘÍBĚHU ÚSPĚCHU

IT odborníci SSI SCHAEFER si stanovili dva hlavní cíle: prvním bylo ve všech lokalitách nasadit standardizované řešení WMS a druhým přejít na nový logistický software WAMAS®.

WAREHOUSE SOFTWARE FOR THE INTRALOGISTICS CHALLENGES OF TODAY & TOMORROW

Digitalization, automation and smart logistics are topics that are being discussed in many companies. This is because performance potential is still hidden in numerous existing intralogistics systems, and this potential is often far from being fully utilized. Even new systems – whether manual...

READ MORE

MŮŽEME VYPRÁVĚT CELOU ŘADU PŘÍBĚHŮ

More time for innovation. Our SAP expertise sets new global standards for Brose.

Case Studies

Brose

Suning - The Impossible made possible

Case Studies

Suning

HARIBO Claim Keyvisual en

Case Studies

HARIBO

Gebr. Heinemann Claim Keyvisual en

Case Studies

Gebr. Heinemann

Märklin Claim Keyvisual

Case Studies

Gebr. Märklin

Jak Vám můžeme pomoci?