Pick to bucket

Pick to Bucket

Pick to Bucket – rychlý, bezpečný a šetrný k produktu

S naším ergonomickým systémem Pick to Bucket podle principu zboží k člověku (goods to person) je možné vychystávat zboží velice rychle – tímto řešením lze zpracovávat až 14 zakázek současně, což znamená až 1 000 úkonů za hodinu.
Pracovní stanice  Pick to Bucket od společnosti SSI SCHAEFER slouží pro vychystávání položek zboží, které lze odhazovat, s vysokým výkonem a  největší šetrností k produktu. V systému podle principu zboží k člověku (goods to person) jsou jednotlivé položky  vychystávány  do plastových přepravek.
Přepravky dopravované ze skladu dopravníkem jsou potom centrálně zastaveny a přihrádka pro odběr položky (až 8 přihrádek ve skladové přepravce) je označena osvícením přihrádky v přepravce. Na centrálním displeji je pracovníkovi zobrazeno množství pro odebrání. Pracovník odebere položky zboží a vloží je do příslušného zásobníku.
Odebírání je podporováno systémem Put to Light. Jakmile je zakázka dokončena, zásobník s vychystaným zbožím se otevře a položky zboží spadnou na centrální sběrný pás. Tento pás položky zboží opět dopraví k automatickému plnicímu místu. 

PRACOVNÍ STANICE PICK TO BUCKET: VYSOKÝ VÝKON VYCHYSTÁVÁNÍ A KAPACITA ZÁSOBNÍKU ZAKÁZEK

U našich pracovišť podle principu zboží k člověku (goods to person) klademe velký důraz na ergonomii a vyvinuli jsme proto koncepci ergonomics@work!®. U systému Pick to Bucket to znamená ulehčení práce vašich pracovníků na pracovišti. Těchto 14 zásobníků má velký objem, 8 litrů/zásobník, takže umožňují vložení jedné celé zakázky do jednoho zásobníku. Promyšlený průběh podávání „zhora dolů“ snižuje pracovní zatížení. Na kontaktních místech jsou umístěny dřevěné plochy místo chladného kovu a přispívají tak ke zvýšení ergonomie. Každý jednotlivý zásobník má světelnou mříž, aby rozpoznal chybná vložení položek. 

  • Podle principu zboží k člověku (goods to person)

  • Systém může současně zpracovávat až 14 zakázek

  • Nejvyšší možná kvalita vychystávání , četnost chyb je snížena téměř na nulu

  • Zvýšení výkonu o faktor 10 v porovnání s běžnými vychystávacími pracovišti

  • Zakázku je možné kompletovat do jednoho nebo také do více zásobníků

  • Kapacita až 1 000 úkonů za hodinu

  • Šetrné zacházení s produkty

  • Vyloučení manipulace s přepravkami díky centrálnímu plnicímu místu

  • Žádná chybná vložení položek díky ochraně světelnou mříží

  • Ergonomicky optimalizovaný

Jak Vám můžeme pomoci?