Automatizované rozhodování

Jako odpovědná společnost neprovádíme automatické rozhodování ani profilování.

[---Error_NoJavascript---]