Automatizované rozhodování

Jako odpovědná společnost neprovádíme automatické rozhodování ani profilování.