New Content Item (1)

Karina Konrath

Karina Konrath vystudovala technickou matematiku na Technologické univerzitě ve Štýrském Hradci a v SSI SCHÄFER pracuje od listopadu 2017. Jako datová analytička je především zodpovědná za přípravu a analýzu dat, což vyžaduje intenzivní využití statistiky a matematiky.