Průmysl 4.0

Výraz Průmysl 4.0 označuje, jednoduše řečeno, optimalizaci celého řetězce tvorby přidané hodnoty ve výrobním procesu po celou dobu životnosti produktu pomocí digitalizace a zapojení do sítě. Na konci vývoje je k dispozici integrovaný produkt. Obsahuje znalosti, komunikuje se stroji, nástroji a lidmi a samostatně hledá optimální cestu celým procesem výroby a zároveň přihlíží k poruchám zařízení, prioritám termínů, spotřebě energie atd.

Průmysl 4.0 je reakcí na stoupající tlak na náklady a inovace, vyvolaný individuálními požadavky zákazníků. Společnosti zabývající se výrobou musejí svým zákazníkům poskytovat podrobné informace o výrobě, protože chtějí vědět, z které šarže produkt pochází, jaký materiál výrobce použil a jak jej zpracoval a kontroloval. Aby výrobce těmto požadavkům vyhověl, musí shromažďovat a automaticky vyhodnocovat všechna relevantní data.

Ale co přesně Průmysl 4.0 znamená pro intralogistiku? Rychlý rozvoj internetu je samozřejmě základem pro Průmysl 4.0. Hesla jako Cloud Computing (připravenost IT infrastruktury a IT služeb, jako například datové úložiště, výpočetní výkon nebo aplikační software jako služby přes internet), Big Data (velká a komplexní množství prvotních dat z různých oborů), Internet of Things (rostoucí počet zařízení, přístrojů, senzorů atd. připojených do IP sítí) – všechna jsou pevně spojena s tímto směrem vývoje. V oblasti intralogistiky to znamená jediné kouzelné slovíčko: chytrá logistika (Smart Logistics).

Zákazníci dnes chtějí mít v každém okamžiku a všude přístup na stav skladu a mít informaci o dostupnosti zboží. Pro logistickou firmu to znamená, že rychlost, přesnost, flexibilita a dostupnost se staly rozhodujícími faktory konkurenčního boje. Zákazníci vyžadují přehlednost v každém procesním kroku. Reálný a virtuální svět se očividně srůstají – logickým důsledkem je síťové propojení mezi běžným obchodem a skladem.

ÚČINKY PRŮMYSLU 4.0 NA INTRALOGISTIKU

Propojení v síti jde ale ještě dále. Rob Schmit, Executive Vice President Technology & Innovation společnosti SSI SCHAEFER Automation GmbH, uvádí příklad: „Balík, který opustí sklad, může s sebou nést všechny podstatné informace: obsah, stav, místo dodání, původ a tak dále. Jde to ještě tak daleko, že při nakládce přepravce lze doručovateli „říct“, kde na své trase jej musí vyložit a jak jej optimálně v nákladu umístit.“

Což znamená: Je nutné vyměňovat data mimo firmu. A tady se dostávají ke slovu různé překážky. Největší z nich jsou chybějící standardy a bezpečnost dat.

„V průběhu celého řetězce tvorby přidané hodnoty ve výrobním procesu je nutné vyměňovat data mezi různými firmami“, vysvětluje Thilo Jörgl, šéfredaktor odborného časopisu Logistik heute. „Dodavatelé uzavřených systémů pro intralogistiku mohou mít problémy, protože tuto výměnu dat ztěžují nebo jí úplně brání.“

V období Průmyslu 4.0 je nutná standardizace systémů. „Trh bude již brzy vyžadovat otevřené standardy “, je si Rob Smit jistý. „Zatím ještě ale není dořešena otázka bezpečnosti dat. Proto tento standard musí být společný pro všechny firmy.“

Již existují příslušné iniciativy firem a spolkové vlády, aby se tento problém vyřešil. Protože tato data musí být uložena nejen na vlastím firemním zabezpečeném serveru, ale také v cloudovém úložišti, další důležité součástí Průmyslu 4.0.

Data budou také v intralogistice hrát stále důležitější roli. Ne nadarmo se mluví o souborech dat Big Data, tedy o velkých objemech dat, která vznikají v senzorech integrovaných ve strojích a zařízeních, díky informacím o procesech a ve velkém počtu dalších zdrojů. A tady mohou vznikat problémy. „Je nutné velké množství vznikajících dat trvale sledovat a nacházet důležité souvislosti „červené nitě“: Která data jsou důležitá, a která potřebuji?“, říká Sven Göhring, vedoucí technik u společnosti KNV Logistik GmbH. „To je základní předpoklad například pro preventive maintenance, tedy pro preventivní údržbu.“

Jde především o efektivní využití souboru dat Big Data. Hierarchie tradiční výrobní struktury musí být nahrazena vertikální a horizontální integraci dat všech procesů, které se podílejí na výrobě. To znamená, že data se nebudou používat pouze na úrovni výroby, ale také v dalších odděleních podniku. Mít všechna důležitá data v reálném čase, to je hlavním cílem Průmyslu 4.0. Všechna oddělení podniku čerpají data z jednoho zdroje.

Předpokladem pro tento způsob využití dat je to, že všechny systémy uvnitř podniku spolu navzájem bez problémů komunikují. „Dnes je často obvyklé, že různé systémy spolu nemohou komunikovat“, potvrzuje Buchmann. „V tomto případě potřebujeme otevřená rozhraní, protože bez trvalé a komplexní komunikace s velkým objemem dat mezi různými stroji a s lidmi nebude intralogistika schopna využít výhody čtvrté průmyslové revoluce“

Logistické firmy, které zůstanou závislé na strnulém a relativně jednorozměrném skladování a zasílání zboží, budou mít v blízké budoucnosti velmi velké problémy s tím, aby zůstaly konkurenceschopné. Mnoho podniků již dnes používá poloautomatické nebo dokonce automatické dopravní systémy. Logistické firmy si proto kladou otázku, které kroky jsou pro ně důležité, aby neztratily krok.

Spojení v síti mezi logistikou dat a přepravy bude v budoucnu hrát důležitou roli. Především společně s internetem věcí (Internet of Things) budou inteligentní vozidla s vlastním řízením poskytovat automatizovaná a flexibilní logistická řešení, která si dnes jen těžko můžeme představit. Jestliže si vývoj představíme z pohledu e-commerce, ve které stále rostoucí výroba přichází s dopravou stále menších výrobních dávek, výrobní centra jsou naprosto nefunkční bez flexibilní a plynulé dopravní logistice. Čtvrtou průmyslovou revoluci (klíčový bod chytrá továrna „Smart Factory“) lze realizovat jen tehdy, když suroviny, polotovary a hotové výrobky jsou včas na místě určení prostřednictvím automatizovaných procesů v intralogistice.

Tyto poznatky ale ještě dlouho nebudou všude v logistice samozřejmostí. „Podniky střední velikosti se zatím k tématu chovají relativně zdrženlivě a čekají, co udělají ti „velcí“, aby mohly několik let nebo desetiletí zkopírovat, poznamenává Thilo Jörgl. Ale to vůbec nebude dobrá strategie v době, kdy digitalizace pokračuje dopředu rychlým tempem. „Existují malé základní moduly, jako je preventivní údržba preventive maintenance, kterou již dnes mohou bez problému využívat také malé firmy.“

Zdůraznil to také Rainer Buchmann z SSI SCHAEFER: „Moderní stroje nebo zařízení mají většinou všechny potřebné prvky již namontovány. Proto každá firma již má k dispozici všechny základní prvky pro Průmysl 4.0, bez ohledu na svou velikost.“

JAK VÁM MŮŽEME POMOCI?