Další kapitola.

Po úspěchu modré krabičky, která snížila náklady spojené se škodami během přepravy téměř na nulu přišla na řadu další kapitola: žlutá krabička se speciálním systémem uchycení pro parní lokomotivy. Celá spolupráce společností SSI SCHAEFER a Märklin odráží jednu z nejdůležitějších firemních hodnot společnosti SSI SCHAEFER : pragmatické hledání řešení, které přesně odpovídá požadavkům zákazníka. Využíváme technologie orientované na řešení, abychom důsledně vyvíjeli inovativní produkty pro naše zákazníky a naším hlavním cílem je navázat se zákazníkem dlouhodobý a udržitelný vztah.