Digitální transformace také mění tvář intralogistiky

V minulosti se digitalizace zaměřovala především na obecné podnikové procesy, jako je plánování podnikových zdrojů (ERP) a řízení vztahů se zákazníky (CRM). Dalším významným aspektem byla digitalizace výrobních procesů. Nicméně je stále více zřejmé, že skutečná digitální transformace je možná pouze tehdy, když se progresivní digitalizace provede i u skladovacích zařízení a interních toků materiálu a zboží. Proto představuje „intralogistika“ klíčovou technologii a hraje zásadní roli při úspěšné a komplexní digitální transformaci.