Green Bulding

Planlegging og rådgivning

Planlegging og rådgivning for kostnadseffektive logistikkløsninger

Ethvert selskapet har spesifikke krav til logistikk. En vellykket planlegging krever derfor først en fundert analyse av den aktuelle situasjonen. Den forskjelligartede kompetansen og erfaringen som vi hos SSI SCHÄFER har å vise for oss, gjør oss til prioritert kontaktpartner for alle intralogistiske prosjekter og prosesser.

Ved hjelp av moderne analyseverktøy identifiserer vi logistiske svakpunkter, vi definerer innsparingspotensial og simulerer egnede prosessendringer. Fra en global materialflyt plukkingsprosessen planlegger vi intelligente og økonomiske logistikkløsninger, skritt for skritt og i dialog med deg.

We complete your projects from conception to start-up

Allerede i prosjekteringsfasen blir handlingsalternativene når det gjelder sjanser og risikoer vurdert, og forskjellige finansieringsmuligheter veies opp imot hverandre.

Vi involverer tekniske og økonomiske eksperter i denne prosessen for å sikre at problemløsningen er bærekraftig. I denne sammenhengen engasjerer SSI SCHÄFER i tillegg sin omfattende kompetanse når det gjelder energieffektivitet og planlegging av bærekraftige bygninger.

You benefit from...

...complete packages providing you with a finished logistics facility. This all-encompassing solution represents a holistic planning approach that extends across processes, installation, and the finished site.

LES MER

OVERSIKT

Utover dette overtar vi også den komplette byggeprosjekteringen av anlegget inkludert infrastruktur og utendørs anlegg. Spesielt retter vi fokus mot temaene energieffektivitet og bærekraftighet for de anleggene vi planlegger.

Dermed står en komplett pakke av nøkkelferdige logistikkanlegg til din disposisjon, som begynner med fastleggelse av lokasjon, som går videre over planlegging av arkitektur og bærekonstrusjon og frem til en optimal dimensjonering av bærekraftig og energieffektiv anleggs og bygningsteknikk.

Målsettingen for enhver investering i logistiske fornyelser er å sikre denne investeringen og å øke kapitalavkastningen. Derfor begynner en fundert rådgivning med en metodisk analyse av selskapetets individuelle situasjon.

 • Omfattende logistikkprosjektering og -rådgivning

 • Byggeprosjektering inkludert samtlige nødvendige fagingeniørytelser

 • Byggefysikk inkludert brannbeskyttelse

 • Byggeytelser inkludert utvendig lagring og tiltak til fundamentering

 • Stålbygg- og reolsystemer

 • Lagerstyring- og administrasjonssystemer

 • Høydynamiske plukkesystemer

 • Storage-retrieval machines og transportørteknikk

 • IPMA-sertifisert prosjektstyring

 • Service og vedlikehold

 • Nøkkelferdige totalløsninger