Healthcare & Cosmetics

Požadavky na intralogistiku

  • Vysoké požadavky na kvalitu a malá tolerance k chybám na straně zákazníka

  • Požadavky na větší počet dodávek v průběhu dne vedou ke špičkám v zakázkách

  • Tvarová rozmanitost klade vysoké požadavky na manipulaci

  • Rozdílnost procesů u volně prodejných léčiv (OTC) a léčiv na předpis (RX-Pharma)

  • Bezchybná dosledovatelnost pro zajištění kvality

  • Validace a certifikace softwarových řešení (GDP, GMP)

  • Integrace služeb s přidanou hodnotou

  • Kompletace v dávkách a třídění pro zasilatelské lékárny

Společnost SSI SCHAEFER má komplexní know-how a inovativní technologie pro farmaceutický a kosmetický dodavatelský řetězec. K tomu má také ruční a poloautomatická a automatická řešení.