Individuální řešení

Pro všechny úlohy při nakládání a vykládání z palet platí: Parametry procesu je možné přizpůsobit vašim požadavkům. Takže lze použít robota se sklopným ramenem nebo portálového robota, v závislosti na organizaci skladu.

Kromě toho automatické procesy zaručí bezproblémovou instalaci do integrovaného systémového řešení.

Automatický systém, ale není pro každého zákazníka optimální řešení, proto nabízíme také řešení pro automatizaci, které roste společně se zařízením, a tím postupné zvyšování technické úrovně. Protože při použití technologie a automatizace je nutný dobrý odhad, máme také v tomto oboru pro uživatele k dispozici obsáhlou nabídku vysoce flexibilních, ergonomických a inovativních řešení pro poloautomatická zařízení a pracovní stanice.

V oblastech, ve kterých se rozsah položek zboží nebo procesů neobejde bez použití pracovníků, optimalizace rozhraní člověk-stroj vyžaduje odbornou analýzu všech probíhajících procesů a rámcových podmínek. Pracovní procesy a okolí pracoviště je nutné flexibilně přizpůsobit příslušným pracovníkům a toto řešení může kromě toho vést ke zmenšení tělesné zátěže.