Depalletering og palletering

Depalletering og palletering: Effektiv og fleksibel varehåndtering med roboter

Lovfestede bestemmelser stiller stadig strengere krav til plukkearbeidsstasjonene. Dette har igjen til følge at stadig oftere bruk av roboter blir løsningen.

Helautomatiske systemer til palletering og depalletering er en økonomisk fordelaktig løsning til å innføre en gjennomgående automatisert produksjonskjede og sikre samtidig konstante ytelser, uavhengig av eksterne parametere. Du drar nytte av komponenter som er nøyaktig tilpasset hverandre samt konstante ytelser. Fra lastbæreren via transportørsystemer og til det helautomatiske lageret – SSI SCHÄFER tilbyr deg one-stop økonomiske løsninger til intralogistikk

De automatiske løsningene til palletering og depalletering fra SSI SCHÄFER utmerker seg med en høy dynamikk og funksjonssikkerhet, uavhengig av produktets vekt og størrelse eller forholdene i omgivelsene.

FORSKJELLIGE BRUKSOMRÅDER

Robotteknologien er et vesentlig kjerneelement innen Schäfer Case Picking (SCP) Systems Roboter brukes her til depalleteringen lag for lag. Takket være kombinasjonen av tre velprøvde gripeprinsipper vakuum-multigrip, vakuum-kammer og mekanisk klemmeprinsipp, garanteres en høy dynamikk og funksjonssikkerhet samt en skånsom produkthåndtering under depalleteringen. Den brukes også til palletering av paller med blandede produkter til leveringer til filialer.

SSI SCHÄFER tilbyr en bred portefølje av forskjellige depalleterings- og palleteringssystemer med roboter som kan tilpasses helt nøyaktig til de individuelle bransjekravene:

Retail: Lagpalletering (rainbow-palletering)

Beverage: Kassepalletering, plukking fra lagerbeholdninger i tårnformasjon

Retail, Automotive, 3PL: Kasserpalletering

Automotive: Kasse-depalletering (KLT)  

For alle palleterings- og depalleteringsoppgaver gjelder følgende: Parameterne for prosedyren kan tilpasses individuelt til dine spesifikke krav. Avhengig av lagerorgansisasjonen kan man eksempelvis bruke knekkarm- eller portalrobot.

Dessuten garanterer de automatiske prosessene en knirkefri omplassering i en integrert systemløsning.

En helautomatisering er imidlertid ikke den optimale løsningen for alle brukere. Derfor tilbyr vi også løsninger for en automatisering som vokser med omfanget og som dermed muliggjør en trinnvis økning av mekanisering og teknologi. Da man ved bruken av teknologi og automatisering bør vise sunn fornuft, stiller vi også på dette området brukerne et omfattende tilbud av utrolig fleksible, ergonomiske og innovative løsninger til delautomatisering og arbeidsstasjoner til disposisjon.

På områder der prosesser ikke kan finne sted uten at medarbeidere deltar, krever optimeringen av grensesnittet mellom menneske og maskin en sakkyndig analyse av alle forløp og rammebetingelser. Arbeidsprosesser og arbeidsmiljø må tilpasses de respektive medarbeiderne på en fleksibel måte og kan utover dette også bidra til en fysisk avlastning.

  • Et bredt spektrum av manuelle, delautomatiserte og helautomatiserte depalleterings- og palleteringsløsninger

  • Høy funksjonssikkerhet, dynamikk og kostnadseffsektivitet

  • Skånsom produkthåndtering

  • Ergonomiske og fleksible arbeidsstasjoner

  • Individuelle løsninger, optimalt tilpasset dine krav

  • Konstante ytelser uavhengig av produktstørrelse og -vekt, arbeidstider, omgivelsesbetingelser eller geometriske krav

HVORDAN KAN VI HJELPE?