depalletizer_robot.jpg

DEPALLETERING OG PALLETERING MED ROBOTER

Økonomiske hensyn og ergonomiske krav, inkludert myndighetspålagte krav, fører stadig oftere til bruk av roboter for depalletering ved lagplukking og til en kombinasjon av depalletering og palletering i ett arbeidstrinn.
Helautomatiske systemer for palletering og depalletering er effektive løsninger for å gjennomføre kontinuerlige automatiske prosesskjeder.
De sikrer en konstant ytelse, uavhengig av eksterne parametere.
Faktorer som produktstørrelse, produktvekt og omgivelsesforhold påvirker palleterings- og depalleteringsprosessene under ordreplukkingen. Her vil bruk av roboter til plukking av lag og esker sørge for effektive prosesser.
Vi gir kundene råd om valg av tilgjengelige teknologier, og vi implementerer den mest egnede løsningen.
Følgende robotteknologier brukes stadig oftere i intralogistikk:

  • Leddarmroboter

  • Forskjellige typer portalroboter

Vi integrerer robotløsninger for depalletering av deler eller lag, og for palletering av beholdere, kartonger eller drikkekasser i hele systemet ditt.
Kameraer med høy ytelse koblet til WAMAS® Vision-modulen sikrer en perfekt gjenkjenning av produktene. Med denne innovative, optiske kontrollen er det ikke behov for andre identifiseringssystemer, for eksempel strekkoder eller transpondere.

FORSKJELLIGE BRUKSOMRÅDER

Robotteknologien er et vesentlig kjerneelement innen Schäfer Case Picking (SCP) Systems Roboter brukes her til depalleteringen lag for lag. Takket være kombinasjonen av tre velprøvde gripeprinsipper vakuum-multigrip, vakuum-kammer og mekanisk klemmeprinsipp, garanteres en høy dynamikk og funksjonssikkerhet samt en skånsom produkthåndtering under depalleteringen. Den brukes også til palletering av paller med blandede produkter til leveringer til filialer.

SSI SCHÄFER tilbyr en bred portefølje av forskjellige depalleterings- og palleteringssystemer med roboter som kan tilpasses helt nøyaktig til de individuelle bransjekravene:

Retail: Lagpalletering (rainbow-palletering)

Beverage: Kassepalletering, plukking fra lagerbeholdninger i tårnformasjon

Retail, Automotive, 3PL: Kasserpalletering

Automotive: Kasse-depalletering (KLT)  

For alle palleterings- og depalleteringsoppgaver gjelder følgende: Parameterne for prosedyren kan tilpasses individuelt til dine spesifikke krav. Avhengig av lagerorgansisasjonen kan man eksempelvis bruke knekkarm- eller portalrobot.

Dessuten garanterer de automatiske prosessene en knirkefri omplassering i en integrert systemløsning.

En helautomatisering er imidlertid ikke den optimale løsningen for alle brukere. Derfor tilbyr vi også løsninger for en automatisering som vokser med omfanget og som dermed muliggjør en trinnvis økning av mekanisering og teknologi. Da man ved bruken av teknologi og automatisering bør vise sunn fornuft, stiller vi også på dette området brukerne et omfattende tilbud av utrolig fleksible, ergonomiske og innovative løsninger til delautomatisering og arbeidsstasjoner til disposisjon.

På områder der prosesser ikke kan finne sted uten at medarbeidere deltar, krever optimeringen av grensesnittet mellom menneske og maskin en sakkyndig analyse av alle forløp og rammebetingelser. Arbeidsprosesser og arbeidsmiljø må tilpasses de respektive medarbeiderne på en fleksibel måte og kan utover dette også bidra til en fysisk avlastning.

  • Et bredt spektrum av manuelle, delautomatiserte og helautomatiserte depalleterings- og palleteringsløsninger

  • Høy funksjonssikkerhet, dynamikk og kostnadseffsektivitet

  • Skånsom produkthåndtering

  • Ergonomiske og fleksible arbeidsstasjoner

  • Individuelle løsninger, optimalt tilpasset dine krav

  • Konstante ytelser uavhengig av produktstørrelse og -vekt, arbeidstider, omgivelsesbetingelser eller geometriske krav

CGI Highlight image with high-bay racking, robots and conveying process

ROBOTLØSNINGER

Ingen elementer tilgjengelig

Hvordan kan vi hjelpe?