Batch Picking

Batch Picking

Økonomisk løsning og rask ordrebehandling

Raske bearbeiding av ordrer for produkter med høy bestillingsfrekvens og forskjellige egenskaper – komplekse utfordringer for en optimal materialflyt på lageret. Vårt halvautomatiske Batch Picking oppfyller disse oppgavene både raskt, enkelt og effektivt.

Vårt Batch Picking er et plukkesystem med parallell, manuell bearbeiding av ordrer etter person-til-gods prinsippet. De samme artiklene plukkes for flere ordrer og legges i de enkelte ordrekassene. Systemet understøtter og optimerer dine plukkeprosesser, det øker produktiviteten og sørger for korte gjennomstrømningstider.

Høy fleksibilitet, best mulig ergonomi og høy kostnadseffektivitet sørger for optimale resultater i dine lagerprosesser. Takket være integreringen av en velprøvd teknikk, supplerer vårt Batch Picking de omfattende plukkesystemene på en ideell måte fra firma SSI SCHÄFER. Den er spesielt godt egnet for:

 • Produkter med en hurtig omsetningsfrekvens, som på grunn av deres form og emballasjetekniske krav ikke kan plukkes med et automatisk system

 • Produkter med en middels eller langsom omsetningsfrekvens og hvis geometriske egenskaper tillater en automatisk plukking, men som ikke er så kurante at det lønner seg å bruke en kanal


Dine medarbeidere i plukkeavdelingen mottar all nødvendig informasjon via RF Picking for å plukke de ønskede artiklene fra artikkelkassene og legge dem i ordrekassene. RF Picking terminalen bæres på armen og er koplet til ringskanneren. Oppdragsdataene leses direkte fra displayet og kvitteres for i RF Picking terminalen. Radiooverføringen til datamaskinen finner sted via Access Point. For å understøtte plukkingen, kan man ved siden av radioterminalen også bruke systemene Pick by Voice eller Pick by Light.

Knirkefritt samspill mellom alle komponentene

SSI SCHÄFER leverer alt nødvendig for Batch Picking systemet, fra kassene via teknikken og til administrasjonsprogramvaren - alt fra en og samme kilde - SSI SCHÄFER. Vår mange års erfaring sørger for en rask oppstilling og igangsetting av systemet og et knirkefritt samspill mellom alle komponentene.

HØYERE GJENNOMSTRØMNING OG MAKSIMAL KAPACITET

Gjennomstrømningseffekt inntil 600 rader per time og en høyere effektivitet enn hva som er tilfellet for konvensjonelle plukkesystemer med bare én operatør.

Parallel Picking System

Flere personer kan samtidig betjene forskjellige oppdrag til plukking ved en og samme ordrekasse. Med vårt Batch Picking har du på denne måten gleden av en høyere gjennomstrømning (600 rader per time) og en høyere effektivitet enn hva som er tilfellet for konvensjonelle plukkesystemer med bare én operatør. Den intelligente brukerstyringen sørger for en høy plukkekvalitet samt en lav feilkvote.

Ved vårt Batch Picking administreres, styres og kontrolleres ordrene av vår logistikkprogramvare WAMAS®og optimeres deretter av vår lagerstyringscomputer. Deretter oversendes de forskjellige ordrene parallelt til de enkelte sektorene og bearbeides der. Den sterke økningen av ytelsen oppnås blant annet med en effektiv sammenstilling av ordrene (batchdannelse).

Parallel Picking System
 • Best mulig gjennomstrømningstid for ordrene takket være den parallelle håndteringen

 • Egnet for: Varer med hyppig omsetningsfrekvens, som på grunn av deres form ikke kan plukkes automatisk, eller varer med moderat eller langsom omsetningsfrekvens, hvis frekvens er for liten for en automatisk plukking

 • Produktstørrelser inntil 280 x 230 x 200 mm; et volum på inntil 18 l per batch

 • Effektiv ordrehåndtering med programstyrt ordreoptimering

 • Høy plukkeeffekt og strekningsoptimering med batchdannelse

 • Gjennomstrømningseffekt inntil 600 rader per time

 • Den ergonomiske utformingen av arbeidsstasjonene i plukkesonen garanterer at de har en høy kvalitet

 • Effektiv bruk av ressursene

 • Oversiktlig og enkel utforming av plukkeforløpet

 • Kort tid til opplæring og høy kvalitet på plukkingen takket være en intelligent brukerstyring, meget brukervennlig

 • Bruksområder: legemiddels-  og kosmetikk industrien, mote, industri, detaljhandel og grossisthandel

 • Lave investeringskostnader

Hvordan kan vi hjelpe?