Zlatý hřeb : patentované řešení 3D-MATRIX Solution®

Společnost Gebr. Heinemann byla vždy velice moderní firmou, takže je pochopitelné, že se nespokojila s klasickým skladovacím a odběrovým systémem či konvenčním kyvadlovým řešením. Namísto toho se tato rodinná společnost rozhodla jít kupředu a dle doporučení společnosti SSI SCHÄFER zvolila perspektivní řešení, které v sobě kombinuje oba výše zmíněné systémy. Jedná se o náš systém 3D-MATRIX Solution®, který systém „miniload“ mění v sekvenční vyrovnávací sklad zakázkové dodávky pro konkrétní obchod. 64 víceúrovňových kyvadlových vozíků SSI Navette, integrované zdvižné systémy a ergonomické pracovní stanice zajišťují maximální flexibilitu systému, který především zcela vyhovuje plánům společnosti Gebr. Heinemann pro další rozvoj. Toto řešení je na všech úrovních rozšiřitelné, což znovu potvrzuje, že se společnost SSI SCHÄFER při práci soustředí na zakázková řešení, která jsou výkonná a připravená na budoucnost.