Při této činnosti mají nějakou roli tyto parametry

Cílem každé investice do logistických novinek je zajištění této investice a zvýšení kapitálového výnosu. Proto každé odbornými znalostmi podložené poradenství začíná metodickou analýzou individuální situace firmy.

  • Prostředí projektu

  • Struktury příjmu zboží

  • Struktury zakázek

  • Analýza ABC (Paretovo pravidlo)

  • Analýza stavu zásob

  • Stálost odbytu

  • Výrobní program

  • Plán tras dopravy

  • Komplexní řešení na klíč