De følgende parameterne er av viktighet i denne sammenhengen:

Målsettingen for enhver investering i logistiske fornyelser er å sikre denne investeringen og å øke kapitalavkastningen. Derfor begynner en fundert rådgivning med en metodisk analyse av selskapetets individuelle situasjon.

 • Omfattende logistikkprosjektering og -rådgivning

 • Byggeprosjektering inkludert samtlige nødvendige fagingeniørytelser

 • Byggefysikk inkludert brannbeskyttelse

 • Byggeytelser inkludert utvendig lagring og tiltak til fundamentering

 • Stålbygg- og reolsystemer

 • Lagerstyring- og administrasjonssystemer

 • Høydynamiske plukkesystemer

 • Storage-retrieval machines og transportørteknikk

 • IPMA-sertifisert prosjektstyring

 • Service og vedlikehold

 • Nøkkelferdige totalløsninger