Osobní údaje

Osobními údaji jsou informace o vaší totožnosti. Zahrnují např. informace, jako je jméno, adresa, telefonní číslo, e-mailová adresa. Tyto informace jsou vždy zpracovávány v souladu s požadavky Obecného nařízení o ochraně osobních údajů a dalších předpisů o ochraně osobních údajů, které se vztahují na naši společnost.

K tomu, abyste mohli používat naše internetové stránky, nám své osobní údaje obvykle poskytovat nemusíte. V některých případech však může být zpracování osobních údajů nezbytné, například abychom vám mohli poskytnout určité služby, které požadujete.

Totéž platí například pro zasílání informačních materiálů a objednaného zboží nebo odpovídání na individuální dotazy. V případě potřeby vás budeme odpovídajícím způsobem informovat.

Pokud pro zpracování těchto osobních údajů neexistuje právní základ, získáme pro zpracování váš souhlas.

Dále uchováváme a zpracováváme pouze údaje, které jste nám dobrovolně poskytli, a pokud je to nezbytné, také údaje, které shromažďujeme automaticky, když navštívíte naše internetové stránky (např. vaše IP adresa a název stránek, které jste navštívili, prohlížeč, který používáte, a váš operační systém, datum a čas přístupu, použité vyhledávače, názvy stažených souborů).

Pokud využíváte naše služby, budou za účelem poskytování služeb obvykle shromažďovány pouze uvedené údaje. Požádáme-li vás o podrobnější údaje, bude jejich poskytnutí dobrovolné. Osobní údaje jsou zpracovávány výhradně za účelem poskytnutí požadované služby a pokud je to nutné, pak za účelem ochrany oprávněných obchodních zájmů.

Při návštěvě našich internetových stránek nebo prostřednictvím jiného zpracování popsaného v těchto zásadách ochrany osobních údajů mohou být shromažďovány tyto kategorie osobních údajů:

  • Kmenové údaje (jména, adresy apod.)

  • Další osobní údaje, které jste poskytli (osobní zájmy apod.)

  • Údaje o smlouvě (číslo odběratele, číslo smlouvy atd.)

  • Údaje o obsahu (texty, fotografie, videa atd.)

  • Kontaktní údaje (e-mail, telefonní čísla atd.)

  • Metadata (IP adresy, informace o zařízení atd.)

  • Údaje o používání (navštívený obsah, časy přístupu atd.)

  • Dotčenými osobami jsou uživatelé/potenciální zájemci o naše nabídky.