Personopplysninger

Personopplysninger er informasjon om din identitet, inkludert navn, adresse, telefonnummer og e-postadresse. Slike opplysninger behandles alltid i henhold til kravene i personvernforordningen og i samsvar med andre lover om personvern som gjelder for vår virksomhet.

I prinsippet er det ikke noe krav om at du må oppgi personopplysninger når du bruker nettsidene våre. Men i enkelte tilfeller må vi behandle dine personopplysninger for å kunne tilby deg de tjenestene du vil ha.

Det samme gjelder når vi f.eks. skal sende deg informasjonsmateriell eller varer som du har bestilt eller vi må besvare dine spesifikke spørsmål. Vi vil alltid gjøre deg oppmerksom på når dette er påkrevet.

Hvis det ikke er noe rettslig grunnlag for å behandle disse personopplysningene, ber vi deg om å samtykke i at vi gjør det.

Dessuten vil vi bare oppbevare og behandle opplysninger som du har gitt oss frivillig og, når aktuelt, opplysninger som vi har hentet inn automatisk når du besøker våre nettsider (f.eks. IP-adressen din, navnet på sidene du har besøkt, hvilke nettleser og hvilket operativsystem du benytter samt dato og klokkeslett for ditt besøk, hvilken søkemotor du benyttet og navn på filer du har lastet ned).

Hvis du benytter deg av våre tjenester, vil vi normalt bare hente inn de opplysningene vi trenger for å levere de tjenestene til deg. Hvis vi ber om andre opplysninger, er dette frivillig. Personopplysninger blir bare behandlet for at vi skal kunne levere de tjenestene du vil ha og for å beskytte våre lovmessige interesser.

Følgende kategorier med personopplysninger kan bli hentet inn når du besøker våre nettsider eller gjennom annen behandling beskrevet i disse retningslinjene for personvern: 

·         Stamdata (navn, adresse osv.)

·         Andre personopplysninger som du oppgir (personlige interesser osv.)

·         Kontraktsopplysninger (kundenummer, kontraktsnummer osv.)

·         Opplysninger om innhold (tekster, bilder, videoer osv.)

·         Kontaktopplysninger (e-post, telefonnummer osv.)

·         Metadata (IP-dresse, informasjon om enheten osv.)

·         Brukeropplysninger (innhold som er besøkt, tid brukt på sidene osv.)

·         Aktuelle personer er brukere/interesserte parter i våre tilbud.