Stručný přehled výhod

 • Bezpečná a šetrná doprava přepravek, kartonů a zavěšeného zboží (do 35 kg)

 • Návratnost investic (ROI) je významně nižší než jeden rok

 • Řešení dopravy bez bariér s malými požadavky na potřebu místa

 • Sestavování pořadí dopravovaného zboží probíhá bez velké námahy

 • Snadné zvládání špiček vytížení

 • Jednoduchá rozšiřitelnost systému

 • Nejrůznější nástavby pro vysokou úroveň ergonomie

 • Bezpečnost osob bez náročného senzorového vybavení

 • Vysoká flexibilita při přizpůsobení systému a jeho rozšiřování

 • Nekomplikovaná integrace do existujících systémů

 • Jednoduché připojení do vnitropodnikového materiálového toku

[---Error_NoJavascript---]