Customer Service & Support 4.0

Vyšší efektivita a větší flexibilita s AGV

 • Flexibilní a rozšiřitelná automatizace vnitropodnikových materiálových toků

 • Trvalé zkrácení průběžných časů

 • Nízké investiční a provozní náklady

 • Malé potřebné stavební úpravy infrastruktury

 • Snížení následných nákladů (minimalizace chybných dodávek a škod při dopravě)

 • Optimální přizpůsobení dynamickým logistickým výzvám trhu

 • Individuální sestava vlastní flotily systémů AGV

 • Nejvyšší flexibilita při interní skladové kompletaci

 • Šetrná a bezpečná doprava různých druhů zboží a přepravek

 • Jednoduchá možnost integrace a malé požadavky na

 • infrastrukturu (IT)

 • Zlepšená ergonomie a optimální materiálové toky

 • Zvýšená provozní bezpečnost a zlepšení pracovních podmínek

 • Možnost nasazení v náročných podmínkách okolního prostředí (prostředí s hlubokým chlazením nebo nebezpečné prostory)

 • Inovativní energetický koncept (automatické a rychlé postupy nakládky)

 • Nejvyšší flexibilita při přizpůsobení systému a jeho rozšiřování