Høyere effektivitet og mer fleksibilitet med AGV-er:

 • Fleksibel og skalerbar automatisering av bedriftsintern materialflyt

 • Langsiktig reduksjon av gjennomstrømningstidene

 • Lave investerings- og driftskostnader

 • Få bygningsmessige tiltak nødvendige

 • Reduksjon av følgekostnadene (minimering av transportskader og feilleveranser)

 • Optimal tilpasning til dynamiske markedskrav på området logistikk

 • Individuell sammensetting av den egne førerløse flåten av førerløse transportkjøretøyer

 • Høyeste fleksibilitet ved lagerintern plukking

 • Skånsom og sikker transport av forskjellige varer og lastbærere

 • Lett å integrere og få krav til

 • Forbedret ergonomi og optimal materialflyt

 • Økt driftssikkerhet og forbedring av arbeidsbetingelsene

 • Mulighet til applikasjon i krevende omgivelsesbetingelser (frossenvaresektor eller fareområder)

 • Innovativt energikonsept (automatiske og raske lasteprosesser)

 • Høyeste fleksibilitet når det gjelder systemtilpasninger og utvidelser