ssi_carrier_dynamic_buffer_ci.tif

Centrální prvky našeho systému SSI Carrier

  • Pojízdný závěs: Válečkový adaptér, na který se upevňují různé přepravní prostředky a který je identifikuje buď technologií RFID nebo čárovým kódem. Velký otvor pro uchycení je vhodný pro široké spektrum produktů. 

  • Oběžný dopravník: Délka celkového dopravníku je téměř neomezená. Doprava přitom probíhá jak na horizontálních, tak na svislých dopravníkových drahách až do stoupání 30°.

  • Skladovací dopravník: Skladovací dopravník slouží k dopravě, hromadnému skladování, oddělování, třídění a vytváření vyrovnávací zásoby přepravních prostředků na horizontálních drahách. Unášeč kombinuje funkci dopravy a hromadného skladování. Je možné dopravovat zboží nejrůznější tloušťky bez definovaných odstupů. 

  • Výhybka: Výhybka slouží například jako spojovací článek mezi oběžným dopravníkem a skladovacím dopravníkem. Lze ji umístit kdekoli, takže vedení dráhy dopravníku je možné vytvářet individuálně podle požadavku zákazníka.