Paper handling systems and container handling systems

Stroj na pokládání vík s přidáváním adresy

Stroj na pokládání vík s přidáváním adresy slouží k automatickému zavírání přepravek víky se současným přidáním dokladu s adresou. Stroj přepravky předem přečte, aby došlo ke spuštění tisku dokladu, specifického pro zakázku. Doklady přicházející z tiskárny jsou zkontrolovány a ukládány do vyrovnávací zásoby do speciálního dopravníku na doklady, zatímco přepravka pokračuje do stroje. Ve stroji čeká na doklad, aby jej bylo možné stisknout mezi přepravku a víko. Také tady platí: Správně zpracované přepravky pokračují dále. Jestliže systém zjistí v průběhu činností chybu, přepravka je vysunuta ven.

  • Pokládání víka a vkládání adresy v jednom stroji

  • Stroj umožňuje používat různé výšky přepravek