SSI Order Verifier

Automatická kontrola kvality vychystaných zakázek

Společnost SSI SCHAEFER vyvinula efektivní řešení, které zabraňuje provádění chybného  vychystávání  a splňuje zákonné požadavky na dosledovatelnost objednávek. Náš nový systém SSI Order Verifier umožňuje automaticky kontrolovat a dokumentovat vychystávání zakázky. Tímto řešením snížíte četnost chyb vychystávání  na nulu a splníte požadavky úrovně kvality Six sigma.

Systém SSI Order Verifier má kapacitu až 6 000 položek zboží za hodinu, což odpovídá asi 300 přepravkám. Produkty jsou identifikovány, zkontrolovány a dokumentovány pouze v jednom kroku. Použitá technologie, která je základem systému, je vysoce přesná a byla již přihlášena k patentování.

Úspora nákladů, ve srovnání s ruční nebo poloautomatickou kontrolou, může dosáhnout až 95 procent. Systém SSI Order Verifier se proto ve většině případů zaplatí za méně než dva roky.

K tomu se přidají ještě další úspory, které se systémem SSI Order Verifier dosáhnete dvěma způsoby. Zaprvé zabráníte chybám a s nimi spojenému vrácení zboží, zadruhé dojde k úplné automatizaci kontrolního procesu. Systém je možné volitelně provozovat samostatně (stand alone) nebo integrovat do existujícího zařízení. Je tedy vhodný také k dodatečnému vybavení.

SCHAEFER SCAN MACHINES

Digitizing and sorting in one single process.

Pharmacy, wholesale logistics, high densitiy storage, availability, reliabiliy

The carousel storage system consists of three carousels with a total capacity of up to 3417 totes for the pick to tote workstation. The rack system rotates until the required tote is in retrieval position. Than the shuttle extracts and replaces it with the tote that was picked before. The released storage capacity can be re used immediately. The state of the art control combined with the high performance conveying technology facilitates up to 700 storage and retrieval operations per hour.

ORDER VERIFIER - FUNCTIONS AND BENEFITS

Náš systém SSI Order Verifier umožňuje automaticky kontrolovat a dokumentovat vychystané zakázky. Tímto řešením snížíte četnost chyb vychystávání na nulu a splníte požadavky úrovně kvality Six sigma.

V prvním kroku jsou vychystané zakázky dodány do přepravek a vyprázdněny na pásový dopravník. Na tomto pásovém dopravníku jsou jednotlivé produkty odděleny od sebe a dopraveny do snímací stanice. Ve snímací stanici skener zaznamená a dokumentuje jednotlivé produkty při rychlosti průchodu 2,5 m/s.

Skenování proběhne podle požadavku na základě 1D čárového kódu, 2D datamatrix kódu a RFID transpondérů. V posledním kroku jsou produkty opět shromážděny do přepravek a pokračují ve své cestě k zákazníkovi.

 • Automatická identifikace a dokumentace

 • Vhodný pro produkty do hmotnosti 1 kg a o rozměrech 50x15x10 mm až 300x200x200 mm

 • Maximální kapacita 6 000 produktů/hodinu (odpovídá asi 300 přepravkám)

 • Délka třídicího pásu se individuálně přizpůsobí portfoliu produktů

 • Identifikace produktu skenováním z šesti stran při rychlosti 2,5 m/s

 • Odpovídá zákonným požadavkům na sledování zásilek v režimu Track & Trace

 • Dosahuje úrovně kvality Six sigma

 • Kompletní dokumentace o zaslání

 • Automatizace kontrolních procesů

 • Jednoduchá integrace do vašeho zařízení

 • Čte 1D a 2D čárové kódy (datamatrix kódy) a RFID transpondéry

 • Splňuje požadavky zákonu o původu zboží 

 • Bod rentability za méně než 2 roky

PICKING AND STORAGE IN ONE SYSTEM

Prevent picking errors and fulfill the legal requirements for order traceability.

Order Verifier

The SSI Order Verifier enables you to fully automatically check and document picked orders. In doing so, you reduce the number of picking errors to almost zero and fulfill the Six Sigma quality targets.

STÁHNOUT

Brochure Oder Verifier

Brochure Oder Verifier

795.7 KB

JAK VÁM MŮŽEME POMOCI?

[---Error_NoJavascript---]