Order Verifier

Automatisk kvalitetskontroll av plukkeordrer

SSI SCHÄFER har utviklet en effektiv løsning, slik at du unngår feil ved ordreplukking og overholder de lovfestede bestemmelsene til sporbarhet av bestillinger. Order Verifier gjør det mulig for deg å kontrollere og dokumentere plukkeordrer. På denne måten senker du feilkvoten i ordreplukkingen ned mot null og oppfyller kriteriene for kvalitetsnivået Six-Sigma.

Vår Order Verifier oppnår en teknisk ytelse av inntil 3.000 artikler per time. Produktene identifiseres, kontrolleres og dokumenteres i ett eneste skritt. Teknologien som ligger til grunn for dette er utrolig nøyaktig og har allerede blitt patentanmeldt.

Fordelene som kan oppnås med hensyn til kostnader sammenlignet med manuelle eller halvautomatiske kontroller, kan være inntil 95 %. Derfor amortiserer vår Order Verifier seg i de fleste tilfeller på mindre enn to år.

Her oppstår innsparingene som du oppnår med Order Verifier på to forskjellige måter. På den ene siden reduseres feilene og returhåndteringsom oppstår som følge av disse, og på den andre siden automatiseres kontrollprosessen fullstendig. Etter valg kan systemet drives som stand-alone-løsning, eller det kan integreres i et allerede eksisterende anlegg. Det er altså egnet til ettermontering.

ORDER VERIFIER - FUNCTIONS AND BENEFITS

The Order Verifier enables you to check and document picked orders. In doing so, you reduce the number of picking errors to almost zero and fulfill the Six Sigma quality targets.

I det første skrittet leveres de plukkede ordrene i kasser på et transportsystem og og tømmes inn i en vippestasjon. På dette transportbåndet separeres produktene og transporteres for hånd. I lesestasjonen registrerer og dokumenterer en skanner de enkelte produktene ved en gjennomstrømningshastighet på 2 m/sek.

Avhengig av kravene som stilles skjer dette ved hjelp av 1D-strekkoder, 2D-matrikskoder og RFID-transpondere. Som siste skritt sammenfattes produktene i kasser igjen og fortsetter deretter veien til kunden.

 • Automatisk identifisering og dokumentering

 • Egnet for produkter inntil en vekt på 1 kg 

 • Teknisk ytelse på 3.000 produkter per time 

 • Produktidentifisering via en 6-siders skanner ved en hastighet på 2 m/sek

 • Tilfredsstiller de lovfestede bestemmelsene som gjelder for Track & Trace

 • Oppnår kvalitetsnivå Six-Sigma

 • Komplett forsendelsesdokumentasjon

 • Automatisering av kontrollprosesser

 • Lettvint integrering i ditt anlegg

 • Leser 1D- og 2D-strekkoder (matrikskoder), samt RFID-transpondere

 • Tilfredsstiller bestemmelsene i Pedigree Law 

 • Amortisering på mindre enn 2 år

LAST NED

br_picking_handling_en.pdf

null

844.9 KB

HVORDAN KAN VI HJELPE?