Zabezpečení

Jako správce údajů odpovědný za zpracování jsme přijali technická a organizační bezpečnostní opatření podle čl. 32 GDPR. To zahrnuje zejména opatření k zajištění důvěrnosti, správnosti a dostupnosti údajů. Dále jsme zavedli procesy, které zaručují dodržování práv subjektů údajů, výmaz osobních údajů a okamžitou reakci na ohrožení zabezpečení takových údajů. Ochranu osobních údajů také zajišťujeme již během vývoje a výběru hardwaru a softwaru v souladu se zásadami čl. 25 GDPR. Všichni naši zaměstnanci a osoby podílející se na zpracování osobních údajů jsou povinni dodržovat Obecné nařízení o ochraně osobních údajů a další právní předpisy týkající se ochrany osobních údajů a nakládat s osobními údaji tak, aby byla zachována jejich důvěrnost.

Pokud jsou shromažďovány a zpracovávány osobní údaje, jsou informace odesílány v šifrované podobě, aby nedošlo k jejich zneužití třetími stranami. Naše bezpečnostní opatření budou průběžně aktualizována v souladu s technickým vývojem.

Obecně však platí, že se při přenosu údajů po internetu mohou objevit bezpečnostní mezery, absolutní ochranu proto nelze zaručit.