Změny našich zásad ochrany osobních údajů

Vyhrazujeme si právo změnit naše opatření týkající se zabezpečení a ochrany osobních údajů, pokud si to vyžádá technický vývoj. V takových případech také odpovídajícím způsobem zaktualizujeme naše zásady ochrany osobních údajů. Proto vás prosíme, abyste se řídili platným aktualizovaným zněním našeho prohlášení o ochraně osobních údajů.