Endringer i våre tiltak for sikring av personopplysninger

Vi forbeholder oss retten til å endre våre sikringstiltak og tiltak for å beskytte personopplysninger når den teknologiske utviklingen krever dette. I så fall vil vi også endre vår informasjon om personvern i tråd med dette. Du oppfordres derfor til å alltid forholde deg til den gjeldende versjonen av vår personvernerklæring.