CMMS (Computerized Maintenance Management System)

Computerized Maintenance Management System (CMMS) on SSI SCHÄFERin tietokoneavusteinen järjestelmä, jolla ohjataan ja valvotaan laitteistosi huolto- ja korjaustöitä tehokkaasti. CMMS:llä optimoidaan huollon toteutus, dokumentoidaan huoltotyöt, lisätään huollon tehokkuutta tuntuvasti ja taataan laitteistosi käytettävyys.

Kaikki optimaalisen huollon hallinnan edut yhdessä järjestelmässä:

  • Paperittomat työmenettelyt

  • Huoltotöiden sähköinen dokumentointi

  • Teknikoiden käytössä on käytännöllinen kämmentietokone, joka sisältää tarkat luettelot laitteiston jokaisen komponentin huoltotöistä

  • Huoltotoimien tehokas jäsentely

CMMS sisältää verkkohuoltoportaalin käyttömahdollisuuden, laitteiston kaikkien komponenttien viivakoodit, kämmentietokoneen teknikoille sekä CMMS-koulutus- ja asennuspaketin. Sitä käytetään ehkäisevässä huollossa, korjauksissa ja SSI Resident Maintenance®-palvelun eli SSI SCHÄFERin kattavan laitteistohuoltopalvelun yhteydessä.

Järjestelmän avulla huollot voidaan suunnitella luotettavasti. Koko huolto- ja korjaushistoria voidaan hakea esiin nappia painamalla milloin tahansa. Käyttöraportit laaditaan automaattisesti, ja järjestelmästä saadaan myös tarkat tallenteet läsnäolo- ja huoltoajoista viivakoodien luennan avulla. Tekniset dokumentaatiot, kuten huolto-ohjeet, ovat saatavilla aina. Järjestelmän avulla voidaan parantaa laitteistosi huollon ja kunnossapidon laatua ja taata pidempi käyttöikä. Käytetyt varaosat merkitään näkyvät raportissa, ja niitä voidaan tilata huoltoportaalin verkkokaupasta kätevästi lisää.

[---Error_NoJavascript---]