Hyllystöjen tarkastus

Hyllystötarkastukset – lisää turvallisuutta varastoihin

EN 15635 -normi ”Varastointilaitteistojen käyttö ja kunnossapito” julkaistiin 1. elokuuta 2009. Saksalaisen työturvallisuusasetuksen lisäksi DIN EN 15635 -normilla säädetään varastolaitteistojen tarkastusten laajuudesta ja toteutuksesta. Koska varaston haltija on vastuussa siitä, että varaston käyttöolosuhteet ovat vaarattomat, hän on myös vastuussa työntekijöistään, varastolaitteistoistaan ja tavaroidensa eheydestä.

Hyllystötarkastukseen liittyvällä palveluvalikoimallamme minimoimme vaurioituneista varastolaitteistoista aiheutuvat riskit.

Tarkastusvelvollisuuden alaiset hyllystöjärjestelmät ovat

Ammattiliiton hyväksymät hyllystötarkastajat

Omilla hyllystötarkastajillamme, joilla on asianmukaisten ammattiliittojen hyväksyntä, on luotettavien asiantuntijatarkastusten tekemiseen tarvittava ammattitaito.

Vuotuiset tarkastukset tehdään toiminnassa oleville laitteistoille silmämääräisesti. Tuloksista laaditaan pöytäkirjat, ja varasto saa tarkastustodistuksen. Näin on dokumentoitu, että varaston haltija on toteuttanut turvallisuuden kannalta oleelliset toimet. Järjestelmälliset tarkastukset lisäävät turvallisuutta ja luovat myös säästömahdollisuuksia.

Yhteenveto sinulle koituvista eduista:

  • DIN EN 15635 -normilla säädetään varastolaitteistojen tarkastusten laajuudesta ja toteutuksesta

  • Vuotuiset tarkastukset laitteistojen ollessa toiminnassa

  • SSI SCHÄFERin omat ammattiliiton hyväksymät hyllystötarkastajat

  • Tarkastustodistus

LATAUKSET

Brochure Customer Service and Support EN

Brochure Customer Service and Support EN

525.7 KB

KUINKA VOIMME AUTTAA?

[---Error_NoJavascript---]