Tekninen tuki

Olemme apunasi vuorokauden ympäri

Räätälöidyssä palvelu- ja huoltotarjonnassamme on otettu huomioon palvelujen mahdollisimman hyvä saatavuus, varmuus ja vakaus. Schäfer Global Call Management -palvelun kautta voit käyttää yrityksemme koko teknistä palveluvalikoimaa.

Tekninen tukipalvelumme sisältää:

 • puhelintuen

 • tekniset asiantuntijat

 • järjestelmävalvonnan

 • SSI Augmented Support -palvelun

 • ohjelmistotuen

Aina käytettävissä olevan VPN-yhteyden kautta asiantuntijamme havaitsevat etädiagnosoinnin avulla mahdollisia ongelmia ja voivat ratkaista ne puolestasi. Näin SSI SCHÄFER varmistaa, että reagointiajat ovat lyhyet.

 

TEKNINEN TUKIPALVELUMME SISÄLTÄÄ

Jos SSI SCHÄFERin toimittamaan laitteistoon tai järjestelmään tulee häiriö, vikapäivystyksemme on käytettävissä 24 tuntia vuorokaudessa ja 365 päivää vuodessa. Kun soitat asiantunteville insinööreillemme ja tuotepäälliköillemme, ongelma saattaa ratketa jo puhelimessa perusteellisen neuvonnan ansiosta:

 • keskitetty palvelunumero (24/7) ja tikettityökalu ”ITS”

 • luvatut reagointiajat toteutuvat

 • puheluiden valvonta ja asiakaspalaute

 • puheluiden raportointi

 • maailmanlaajuisten eskalointimenettelyjen hyödyntäminen

Jos tarvitset teknisiä asiantuntijoitamme paikan päällä, koska jokin häiriö ei korjaannu puhelimitse tai etähuoltotoimilla, SSI SCHÄFERin asiantuntija tulee paikan päälle tuossa tuokiossa taatun reagointiajan mukaisesti. Jotta tämä olisi mahdollista, toimintamme kaikilla osa-alueilla on samanaikaisesti useampi huoltoinsinööri käytettävissä. Tämä koskee kaikkia palvelupisteitämme, joita on yli 90 eri puolilla maailmaa. Vika korjataan yrityksessäsi nopeasti, tehokkaasti ja pysyvästi määritettyjen eskalointimenettelyjen avulla. Jokaisesta palvelukäynnistä laaditaan perusteellinen raportti, joka osaltaan lisää toiminnan avoimuutta.

Sinulle koituvat edut:

 • SSI SCHÄFERin asiantuntevien huoltoteknikkojen jatkuva valmius (24/7)

 • taatut lyhyet reagointiajat

 • häiriön keston minimointi ja sitä kautta parantunut käytettävyys.

 

Järjestelmävalvontaan kuuluvat ne toimet, jotka ovat varastotietojärjestelmien jatkuvan toiminnan pitkäaikaisen ylläpidon kannalta tarpeen:

 • järjestelmävalvonta toteutetaan valvontatyökalun sekä etävalvonnasta vastaavien ammattitaitoisten teknikoiden kautta.

 • Palvelu sisältää ne toimet, jotka ovat varastotietojärjestelmien jatkuvan toiminnan pitkäaikaisen ylläpidon kannalta tarpeen.

 • Se kattaa myös havaittujen ongelmien ratkaisun eskaloinnin vastuullisille tahoille.

 • Kohdennetusti valvotaan järjestelmän kannalta oleellisia parametreja, joita ovat

  • laitteisto

  • käyttöjärjestelmä

  • sovellukset

 • Säännöllisin väliajoin tehtävän manuaalisen tarkastuksen avulla voidaan tunnistaa ja korjata järjestelmän heikot kohdat.

 • Virheiden mahdollisuuden tunnistaminen pitkäaikaisvalvonnan avulla

 • Nopea reagointi järjestelmän virheilmoituksiin

 • Ratkaisuehdotukset ja suorituskykytiedot kirjataan kuukausiraporttiin, jossa ne ovat asiakkaan saatavilla

SSI Augmented Support on ensimmäinen reaaliajassa toimiva ja mobiili videoviestintään perustuva monitoimijärjestelmä, joka täyttää kaikki tehokkaan huolto- ja korjaustoiminnan vaatimukset. Tämä erittäin joustava ja helppokäyttöinen järjestelmä parantaa työprosessia monilla alueilla ja säästää siten aikaa ja rahaa.

Paikan päällä oleva teknikko aktivoi SSI Augmented Support -palvelun, ja hänet yhdistetään hetken kuluttua SSI Schäfer Technical Support -tukipalveluun. Kaikki tapahtuu reaaliajassa, joten ongelman ratkaiseminen tai kulloisenkin tilanteen tarkasteleminen voidaan aloittaa heti. Viestintään liittyvät väärinymmärrykset voidaan selvittää saman tien, ja vika saadaan korjattua nopeasti kieli- ja videotuen avulla.

Palvelun käytössä tarvittavan kuulokemikrofoniyhdistelmän innovatiivisen muotoilun ansiosta sitä voidaan käyttää myös suojakypärän kanssa. Integroidun kosketusnäytön sisältävää kämmentietokoneen käyttö onnistuu myös suojakäsineet kädessä, ja sitä voidaan kuljettaa mukana joko vyökiinnikkeen tai kantohihnan avulla.

Tällä tavalla liikkumatilaa ja koneen käyttöä molemmin käsin ei rajoiteta lainkaan. Kämmentietokoneen käyttövalikko on yksinkertainen ja intuitiivinen. Häiriön nopealle ja tehokkaalle korjaukselle ei siis ole esteitä.

Tällä tavalla häiriöistä johtuvat viivästykset pysyvät mahdollisimman lyhyinä, ja laitteisto voidaan ottaa käyttöön välittömästi. Näin vältetään myös aikaa ja rahaa vievä matkustaminen paikan päälle.

 • Yrityksesi paikallisen huoltoteknikon ja SSI SCHÄFER Supportin työntekijän välinen intuitiivinen viestintä ääni- ja näköyhteyden avulla

 • Kuulokemikrofoniyhdistelmässä olevan videotoiminnon avulla tilanne paikan päällä välitetään reaaliajassa tukipalvelun työntekijän näytölle

 • Näyttölaitteen jakotoiminnon avulla kuvatietoja voidaan vaihtaa vuorotellen

 • Kustannussäästöjä aiempaa nopeamman ongelmanratkaisun ansiosta

 • Laitteiston seisonta-ajan lyheneminen

 • Asiantuntijoiden ja koulutetun henkilöstön antama tuki

SSI SCHÄFERin asiantuntevat ohjelmistoteknikot, joiden vastuualueisiin kuuluu laitteistotuki, vastaavat kaikkiin ohjelmistoaiheisiin kysymyksiin.

Palveluvalikoimaan kuuluvat seuraavat osat:

 • vastaukset käyttöä koskeviin kysymyksiin

 • ongelmanratkaisu vikatilanteissa

 • ohjelmistojemme laajennukset, kun tavoitteena on liittää uusia prosesseja nykyisiin järjestelmiin.

Luonnollisesti olemme tarvittaessa käytettävissä, kun haluat päivittää nykyiset järjestelmäsi uusiin versioihin, jotta laitteistosi on aina teknisesti ajan tasalla. Lisäksi autamme mielellämme, kun toisiinsa liitettyjä järjestelmiä, kuten tietokantoja, käyttöjärjestelmiä tai käyttöliittymiä pitää yhdistää kolmansiin järjestelmiin. Näin taataan laitteistosi käytettävyys, joka on tärkein tavoitteemme.

Olemme panostaneet etenkin:

 • asiantunteviin ohjelmistoteknikoihin, jotka ovat tavoitettavissa vuorokauden ympäri

 • paikallisiin huoltotiimeihin kaikkialla maailmassa

 • asiakkaidemme kieleen ja kulttuuriin perehtyneisiin työntekijöihin

 • ohjelmistotukemme ja SSI SCHÄFERin muiden osa-alueiden (esimerkiksi mekaanisten komponenttien) kehittäjien keskinäiseen verkostoitumiseen

 • tietokanta- ja käyttöjärjestelmäaloja edustavien kolmansien osapuolten integroimiseen

 • asiakkaidemme järjestelmien liittämiseen SSI SCHÄFERin tukiverkostoon, jotta voimme antaa tukea verkossa.

LATAUKSET

Brochure Customer Service and Support EN

Brochure Customer Service and Support EN

525.7 KB

KUINKA VOIMME AUTTAA?

[---Error_NoJavascript---]