Yhteenveto sinulle koituvista eduista

 • Organisointi- ja varastomenettelyjen optimointi

 • Uusien keräilymenetelmien toteuttaminen

 • Laajentuminen uusille varastointialueille

 • Mekaniikan, sähkötekniikan tai ohjauksen laajentaminen/modernisointi

 • Ohjelmisto- ja laitepäivitykset

 • Käytössä olevien vanhojen laitteiston retrofitting-modernisointi: optimaalinen modernisointi minimaalisin toimintarajoittein

 • Käyttökustannusten minimointi

 • Toiminta- ja investointivarmuus

 • ”Grow as you go!” – laitteisto kasvaa yrityksesi kasvaessa

 • Laitteiston käyttöiän pidentäminen retrofit-modernisointien avulla

 • Tehokkuuden parantaminen

 • Green Logistics: Kestävyyttä energiansäästön avulla

[---Error_NoJavascript---]