High-bay warehosue with storage and retrieval machine Exyz

Energetický audit a energetická optimalizace

Dále nabízíme našim zákazníkům energetický audit podle normy EN 16247, tedy vyhodnocení energetického stavu nemovitosti. Kromě toho pomůžeme při výstavbě systému řízení a správy energetiky a certifikaci podle normy ISO 50001. Všechny tyto činnosti mají za cíl ukázat našim zákazníkům možnosti optimalizace a úspor energií a realizovat je. V rámci opatření k optimalizaci pomocí ekonomických výpočtů zjistíme jejich ukazatel rentability investic (ROI). Tato opatření trvale kontrolujeme opakovanými audity a prokážeme tak efektivně vzniklé úspory.