AGV WEASEL®

AGV WEASEL® od společnosti SSI SCHAEFER je ideální řešení pro automatizaci dopravních úloh v existujících skladových systémech. Flexibilní systém WEASEL® zaručuje s vysokým stupněm efektivity bezpečnou dopravu vašich přepravek, kartonů a také zavěšeného zboží. Systém WEASEL®můžete samozřejmě používat také mimo sklad, například pro zásobování výroby.
Nakládání přepravních vozíků je možné provádět podle potřeby ručně, poloautomaticky nebo automaticky, vždy podle specifického zaměření zákazníků. Ruční předávací stanici, například v přípravné zóně, zásobují pracovníci. Příkaz k odeslání vozidla WEASEL® do příslušné stanice přebírá řídicí počítač flotily. Přepravky pak opět automaticky převezme systém WEASEL®. Ještě efektivněji probíhá předávání prostřednictvím předávacího dopravníku. Dopravník může přijmout velký počet přepravek, ukládat je do vyrovnávací zásoby a dynamicky rozdělovat na vozíky, které jsou k dispozici. Kromě toho může odebírat zboží ze systému WEASEL® a předávat jej dále na existující dopravníky

DOPRAVNÍ SYSTÉM BEZ ŘIDIČE FTS WEASEL

Flexibilní a vysoce efektivní.

WEASEL®

Automatický dopravní systém se stal integrální součástí portfolia řešení pro automatické intralogistické systémy.

VYZNAMENANÁ TECHNOLOGIE

"Best of 2016” industry prize along with the IFOY Award in the Intralogistics Solutions” category.

IFOY Award WEASEL®

IFOY Award WEASEL

V roce 2016 náš AGV systém WEASEL® obdržel dokonce dvě ceny: Titul „Nejlepší produkt 2016“ udělený Cenou průmyslu a ocenění IFOY Award v kategorii „Intralogistická řešení“. Získejte také výhody z velmi hospodárného řešení na vysoké technologické a ekologické úrovni.

AUTOMATED GUIDED VEHICLE WEASEL® IN FASHION LOGISTICS

Fashion logistics service provider, NextLevel Logistik GmbH, relies on a fleet of automated guided vehicles WEASEL® for its internal goods transport. From bins and boxes to trays or miscellaneous products of various sizes (up to 35 kg), the barrier-free WEASEL® handles practically every transport task.

WEASEL® IN ACTION

For the automation of internal transports on its production site Bachmann Forming AG relies to an IFOY Award 2016 winning solution with automated guided vehicles WEASEL® from SSI SCHAEFER. The project was realized within 5 weeks only - and paid for itself within a few months.

NAVIGACE A VÝHODY

Flexibilní s omezením přístupu – doprava přepravek, boxů a malých dílů.

Na rozdíl od běžného AGV systému, systém WEASEL® se obejde bez náročných senzorů nebo komplexních řídicích systémů. Navigace flotily vozidel WEASEL® probíhá podél optické jízdní dráhy, kterou je možné snadno a rychle namontovat a flexibilně přizpůsobit vašim požadavkům. Systém WEASEL® přitom dosahuje rychlost až 1 m/s na trasách se stoupáním až 20 procent.

Systémy WEASEL® jsou flexibilní, rozšiřitelné a je možné je bez problému připojit do existujících intralogistických řešení. Standardní řídicí software lze instalovat rychle a jednoduše. Systém je proto možné bez problému v krátké době rozšířit. Zakázky k dopravě jsou zadávány buď prostřednictvím ručního bezdrátového tlačítka (samostatné řešení - stand alone), dalšími systémy, jako jsou například výrobní stroje s řídicím systémem PLC, nebo firemním systémem pro řízení materiálového toku. Řídicí počítač spravuje zakázky a přiděluje je příslušným vozíkům.

Vozidla jsou napájena elektrickou energií z bezúdržbových sad baterií, které je možné nabíjet volitelně buď ručně v nabíjecím zařízení, nebo automaticky přes kontakty v podlaze. S dobíjením baterií může systém WEASEL® dosáhnout provozní dobu až 16 hodin.

 • Bezpečná a šetrná doprava přepravek, kartonů a zavěšeného zboží (do 35 kg)

 • Návratnost investic (ROI) je významně nižší než jeden rok

 • Řešení dopravy bez bariér s malými požadavky na potřebu místa

 • Sestavování pořadí dopravovaného zboží probíhá bez velké námahy

 • Snadné zvládání špiček vytížení

 • Jednoduchá rozšiřitelnost systému

 • Nejrůznější nástavby pro vysokou úroveň ergonomie

 • Bezpečnost osob bez náročného senzorového vybavení

 • Vysoká flexibilita při přizpůsobení systému a jeho rozšiřování

 • Nekomplikovaná integrace do existujících systémů

 • Jednoduché připojení do vnitropodnikového materiálového toku

STAHOVÁNÍ

Brochure WEASEL EN

Brochure WEASEL EN

2.4 MB

JAK VÁM MŮŽEME POMOCI?

[---Error_NoJavascript---]