Vertical Storage Lift LogiMat SLL

Stručný přehled výhod

  • Automatický provoz zajištěný regálovými zakladači nebo vertikálními skladovacími výtahovými systémy

  • Optimální využití prostoru: více skladových míst v existující konstrukci budovy, nižší stavební náklady na nové skladovací plochy

  • Krátké přístupové a dodací doby, vhodný pro e-commerci

  • Vysoká dynamika a počet obrátek zboží při velkém počtu druhů položek zboží

  • Různá provedení: Podle zvolené přepravky a potřebné rychlosti může být zvýšena hustota položek ve skladu nebo minimalizovány náklady na regály.  

  • Skladování jedné nebo více přepravek vedle sebe, od jednoduché až po vícenásobnou hloubku, integrace průchozích kanálů

  • Varianty s více vertikálními funkčními úrovněmi a s obslužnými regálovými zařízeními, uspořádanými přes sebe, umožňují dosažení ještě vyšší efektivity