Vertical Storage Lift LogiMat SLL

Dine fordeler

  • Helautomatisk drift med lagerkraner eller shuttles

  • Optimal utnyttelse av plassen: Du har mer lagerplass i eksisterende bygninger, lavere byggekostnader for nye lagerarealer

  • Kortere tider for inngang og levering, egnet for e-handel

  • Høy dynamikk og ompakkingskapasitet ved samtidig stort mangfold av artikler

  • Forskjellige utførelser: Avhengig av hvilken lastbærer som er valg og nødvendig hastighet, kan lagertettheten økes eller reolkostnadene kan minimeres.  

  • Lagring på en eller flere plasser, enkelthyller til flere hyller i dybden, integrering av gjennomløpskanaler

  • Varianter med flere vertikale funksjonsnivåer og lagerkaner som er plassert over hverandre for en enda større effektivitet