Modernizace skladu

Modernizace skladu nebo jeho přestavba umožňuje postupnou obnovu nebo rozšiřování zařízení a současně jejich přizpůsobení aktuálním podmínkám a požadavkům trhu. Se zkušenými a kvalifikovanými partnery, jako je SSI SCHAEFER, lze modernizační projekty realizovat i za provozu. Odborné znalosti v oblasti analýzy, plánování, výroby a implementace zvyšují výkon společnosti ve všech oblastech.

MODERNIZUJTE VAŠI SPOLEČNOST

Vysoký výkon a spolehlivá intralogistika jsou základní předpoklady produktivity a konkurenceschopnosti. Modernizace skladů může dlouhodobě udržovat nebo zvýšit výkon systému. Tyto činnosti označované jako modernizace nabízejí společnostem příležitost postupně obnovovat nebo rozšiřovat svá skladovací zařízení, která při tom zůstávají v provozu. Během tohoto procesu mohou být přizpůsobeny aktuálním potřebám a požadavkům trhu.

Vysoký výkon a spolehlivá intralogistika jsou základní předpoklady produktivity a konkurenceschopnosti. Modernizace skladů může dlouhodobě udržovat nebo zvýšit výkon systému. Tyto činnosti označované jako modernizace nabízejí společnostem příležitost postupně obnovovat nebo rozšiřovat svá skladovací zařízení, která při tom zůstávají v provozu. Během tohoto procesu mohou být přizpůsobeny aktuálním potřebám a požadavkům trhu.

Hlavní prioritou společnosti SSI SCHAEFER je zákazník, což platí zejména při modernizaci stávajících zařízení. Naši experti analyzují specifické požadavky, aby zjistili, jaké činnosti modernizace jsou potřebné a efektivní, a to bez ohledu na to, zda jste původní systém zakoupili od společnosti SSI SCHAEFER nebo od jiného dodavatele. Pak se naplánuje, vypracuje a zavede nová intralogistická koncepce. Společnost SSI SCHAEFER aktualizuje vaše systémy výměnou součástí, rozšířením zařízení nebo modernizací IT. Toto řešení je realizováno rychle, spolehlivě a úsporně a zároveň se optimálně integrují nové toky materiálů. Vždy spolupracujeme s našimi zákazníky, abychom stanovili časovou osu pro realizaci modernizačních činností tak, aby se minimalizovalo přerušení výrobních procesů. Ve společnosti SSI SCHAEFER modernizujeme stávající intralogistický systém za provozu, aby se omezily výpadky v provozu vaší společnosti na absolutní minimum. Náš zkušený realizační tým zajistí, aby byl váš modernizační projekt prováděn podle plánu. To je odrazem hodnot naší společnosti, protože se vždy řídíme potřebami našich zákazníků!

Prostřednictvím modernizace lze dosáhnout zvýšení produktivity, výkonnosti a efektivity spolu s úsporami energie. Lze optimalizovat procesy a toky zboží a modernizovat návrh pracoviště. Modernizace také zohledňuje stávající systém a platné právní předpisy. Výhody, které modernizace vaší společnosti nabízí, jsou současně základem dlouhodobého úspěchu vaší společnosti.

Společnost SSI SCHAEFER nabízí svým zákazníkům celou řadu modernizačních řešení. Ty jsou speciálně přizpůsobeny požadavkům společnosti a přispívají k urychlení, zlepšování a zvyšování výkonnosti stávající intralogistiky.

Modernizace zařízení a řídicího systému:

Sériová technologie, pohony vyžadující náročnou údržbu, energeticky náročné a staré vlastní systémy řízení jsou zastaralé. Modernizace pohonů a řídicích systémů spolu s výměnou zastaralých součástí za nové, energeticky účinné jednotky („zelená logistika“) může zlepšit výkon až o 30%.

Úspory energie u součástí SRM:

Doplněním stávajících skladovacích a odběrových strojů (SRM) moderními řídicími jednotkami vzniká například možnost úspory energie inteligentním propojením obvodů nebo jednotkami poskytujícími zpětnou vazbu o spotřebě energie.

Rozšíření zvyšuje efektivitu:

Rozšíření stávajících systémů je další nedílnou součástí našich modernizačních řešení. Trvalého zlepšení efektivity lze dosáhnout zavedením dodatečných skladových souborů nebo dopravníkových tras. Modifikace stávajících dopravních tras, výměna součástí nebo přestavba regálů zvyšuje množství dostupného místa.

 

Optimalizace procesů prostřednictvím modernizace IT:

Modernizace prostředí systému IT nahrazením serveru a hardwaru objednatele, aktualizací operačního systému nebo databází, úpravou nebo rozšířením stávajících IT procesů nebo zavedením změny uvolnění také významně přispívá k optimalizaci procesů.

Úspěch vašeho modernizačního projektu závisí převážně na odbornosti vašeho poskytovatele intralogistiky. Jako zkušený kompletní dodavatel společnost SSI SCHAEFER poskytuje svým zákazníkům podporu po celou dobu procesu. To zahrnuje analýzu, plánování a výrobu spolu s implementací nových součástí. Tímto způsobem nabízíme naše kompletní modernizační řešení. Realizovali jsme úspěšně řadu projektů pro renomované společnosti s různými požadavky, jako jsou např. Carlsberg, JYSK, Stute Logistics, SKF nebo Zott, a to k plné spokojenosti našich zákazníků, spolehlivě, v rámci rozpočtu a podle plánu. Dokonalost je naše síla! Když provedete modernizaci svých intralogistických systémů ve spolupráci se společností SSI SCHAEFER jako svým spolehlivým partnerem, můžete těžit z našich rozsáhlých zkušeností, odborných znalostí a znalosti vašeho oboru.

Kromě široké řady možností modernizace skladů nabízí společnost SSI SCHAEFER také velmi široké portfolio služeb. Patří sem kontrola regálů podle DIN EN 15635 „Použití a údržba skladovacích zařízení“. Společnost SSI SCHAEFER má také své vlastní úředně certifikované kontrolory, kteří mají potřebné technické znalosti pro provádění kvalifikovaných kontrol regálů. Provozovatelé skladů musí každoročně nechat provést kontrolu regálů, aby se zajistila bezpečnost zaměstnanců a bezpečný stav zboží. Je třeba provádět kontrolu těchto regálových systémů: statické regály, paletové regály, konzolové regály, vjezdové regály, průjezdové regály, víceúrovňová zařízení, mobilní regály, regály ORBITER® a plně automatizované systémy AMS, výškové paletové regály a kanálové skladovací systémy.

Kontroly představují vizuální prohlídky prováděné během provozu. Výsledky jsou odpovídajícím způsobem zdokumentovány a označeny kontrolním štítkem. Pokud jsou vyžadovány opravy, vyměníme rychle a odborně vadné součásti za nové. SSI SCHAEFER používá pouze originální díly.