Green Bulding

Energieffektivitet

Effektiv lagerhold optimerer energiforbruket og sikrer investeringene dine  

Et optimert energiforbruk i lageret ditt skåner miljøet og reduserer kostnadene til både drift og istandholdelse av anlegget. I det lange løp sørger ikke dette bare for en god samvittighet, men det sikrer også investeringen din.

Våre funderte fagkunnskaper og mange års erfaring gjør det mulig for oss hos SSI SCHÄFER å realisere en energieffektiv lagerholdning, allerede ved planleggingen av logistikken og bygningen. Takket være vårt store spektrum av ytelser innen intralogistikk, tenker vi i systemer og totale løsninger, noe som sikrer din suksess effektivt og på lang sikt.

Energieffektivitet – helt fra begynnelsen av

Ved planleggingen og realiseringen av et SSI SCHÄFER lager- og plukkesystem er energieffektiviteten en av de faktorene som prioriteres. Viktige bestanddeler i denne planleggingen er:

·     Strekningsoptimert plassering av anleggsdelene

·     Bruk av energieffektive komponenter og motorer

·     Lettkonstruksjon

·     Kompakte lageropplegg

·     Bruk av effektive motorvarianter

·     Reduksjon av energiforbruket vha. utjevning av dødvekt

·     Minimering av friksjon gjennom best mulig sammensetting av egnede       materialer

·     Utkobling når det ikke er behov for energi

·     Intelligent styring av hovedakslene til våre storage-retrieval machines

·     Innretninger til energitilbakeføring

ENERGIEFFEKTIVITET I INTRALOGISTIKK

Green Building og Green Logistics

Et utvalg av punkter som vi kan gi deg råd om og som vi realiserer sammen med deg.

Bruk av fornybare energiers

  • Hvilke muligheter finnes det på området solenergi, geotermisk energi eller solartermisk energi?

Belysning

  • Er det installert energisparelamper? Finnes det et konsept til nærværovervåkning?

Oppvarming

  • Finnes det formålstjenlige supplementer som eksempelvis oppvarming med pellets, fjernvarme fra biogassanlegg eller infrarød varme?

Konstruksjonsmessige tiltak

  • Er det mulig å realisere en energioptimert utførelse av tak og fasade? Er porter, dører og sluser tilstrekkelig isolert?

  • Hvordan ville en kompakt lagerløsning påvirke energieffektiviteten?

Temaet eiendommers bærekraft og Green Building vier vi ekstra stor oppmerksomhet. Vi har gitt dette temaet overskriften Green Logistics. Hos SSI SCHÄFER får du etter ønske bygningssertifiseringer med internasjonalt godkjente kvalitetsstempler for bærekraftig og energieffektiv bygging. Våre eksperter sertifiserer bygningene etter ønske i henhold til sertifiseringsordningene DGNB, LEED eller BREEAM.

Avhengig av graden av teknifisering i en logistikkbygning, behøves strøm for å forsyne arbeidsplasser, industritrucker og annen teknikk samt å kjøle ned hallene. I tillegg til dette må rommene innrettes for infrastrukturen, eksempelvis transformatorstasjoner eller sentrale og desentrale ladestasjoner. En god planlegging av logistikk og bygning kan utligne en del av strømkostnadene med et godt energikonsept. Etter mottoet «Så mye som nødvendig, så lite som mulig» gir eksempelvis konsepter til batterilading eller en energiøkonomisk optimert drift av logistikkteknikken et betydelig innsparingspotensial. 

Også den kompakte lagringen av varer forfølger dette målet: Med den maksimale fortettingen av en eksisterende lagerflate er det på samme flate mulig å øke lagerkapasiteten med 90 %, eller det kan oppnås en økning av flaten på 40 %. Dette er en stor fordel for driftsansvarlig for lageret, da både den større lagermengden og det mindre byggevolumet samt reduserte bygnings- og kjølekostnader danner en økonomisk motpol mot de konstante energikostnadene i en temperaturstyrt lagerhall.

Videre tilbyr vi våre kunder en energiaudit ifølge EN 16247, det vil si en evaluering av energiforbruket i eksisterende bygninger. Utover dette hjelper vi med oppbyggingen av et energistyringssystem og en sertifisering ifølge ISO 50001. Alt dette skjer med det målet for øyet å vise våre kunder potensielle optimeringer når det gjelder innsparing av energi og å realisere disse. Som en del av disse optimeringstiltakene viser vi også når Return on Investment vil være nådd ved disse tiltakene. Dette gjøres med lønnsomhetsberegninger. Vi kontrollerer disse tiltakene med permanent gjentatte audits, slik at vi kan dokumentere innsparingene effektivt.

Hvordan kan vi hjelpe?