Waste Technology Service

GMT eXtra

Standard-storcontainer til avfall eXtra: Lett håndtering, mobilitet og stort opptaksvolum ​​​​​​​

Robuste og belastbare – våre storcontainere for avfall er i bruk i mange kommuner og industribedrifter. De er gjenstand for en kontinuerlig kontroll gjennom et uavhengig og nøytralt kontrollinstitutt. Lettvint håndtering og mobilitet, effektiv støydemping og et stort opptaksvolum garanterer deg en effektiv avfallshåndtering.

 

Den koniske formen på hoveddelen er i tillegg utstyrt med stabiliserende forsterkninger på overkantene, og både kamlisten og bunnen er også forsterket. De skrått plasserte håndtakene på lokket og de lettbevegelige hjulene sørger for at containerne er lette å håndtere. Våre GMT eXtra containere er klargjort for bruk av elektroniske databærere til identifisering og veiing. 


Dette produktet forhandles av vår partner LIS.

GMT EXTRA – FOR EN EFFEKTIV AVFALLSHÅNDTERING

 • Egnet for raskere og moderne tømmesystemer

 • Tilgjengelig i forskjellige størrelser mellom 120 og 240 liter

 • Produsert av polyetylen av høy tetthet, HDPE

 • Enorm stabilitet takket være forsterkninger som løper loddrett på for- og baksiden av containeren

 • Lettvint opptak takket være et større antall forsterkninger

 • Spesielt velegnet for de dynamiske kravene som stilles ved bruk til sidelastende kjøretøyer

 • Forsterket rand

 • Støydemping ifølge EU-direktiv 2000/14 samt en dempning av lokkåpningen med 4-doble hengsler

 • Økt antall forsterkninger samt forstørrelsen av underlagsflatene tar opp dynamiske krefter som oppstår ved løfting og tømming av containeren

 • Spesialutstyr mulig: Bla lokk med 2-doble hengsler, individuelle containerpregninger, dokumentinnkast eller ergonomisk håndtaklist

 • GMT eXtra 180 liter med integrert stigbrett

 • Forsterkning av sideveggene med ekstra profileringer

 • Lang brukstid

 • Stort utvalg av farger – også spesialfarger er mulig, individuelt tilpasset dine ønsker og behov

INTERESSERET I CONTAINERE?

Dette produktet forhandles av vår partner LIS.

GÅ TIL LIS.NO
Containere

LAST NED

Brochure GMT EXTRA The classic range

Brochure GMT EXTRA The classic range

188.2 KB
Hvordan kan vi hjelpe?