IT Control Center

KPI-er og dashboard

Fullstendig transparens for vel overveide avgjørelser

Vår Logistikcockpit WAMAS® Lighthouse kombinerer klassiske visualiseringsoppgaver med fremstillingen av logistikkens merketall. Med WAMAS® Lighthouse ser og analyserer du ditt system, for ut i fra disse kriteriene å kunne treffe sikrede avgjørelser.

Den sentrale informasjonsplattformen visualiserer ikke bare ditt anlegg, men også materialflyten, den fremstiller merketallene for ytelsen og gir deg omfattende kontrollmuligheter. En «Single Point of Information», som forbinder det tekniske og logistiske innsynet med operative data i et individuelt dashboard, som kan anvendes for forskjellige brukergrupper.

STATE-OF-THE-ART SOFTWARE TECHNOLOGY AND TOP PERFORMANCE THAT GROWS WITH YOUR BUSINESS

Warehouse KPIs at a glance.

WAMAS Lighthouse

Warehouse KPIs at a glance.

FULLSTENDIG TRANSPARENS FOR VELOVERVEIDE AVGJØRELSER

WAMAS® Lighthouse setter brukeren i fokus. Systemets intuitive betjening muliggjør en lett forståelig betjening og gjør navigeringen i anlegget lettere.

Med WAMAS® Lighthouse står en realistisk fremstilling av hele anlegget til disposisjon, med muligheten til å skifte over i forskjellige detaljeringstrinn.

 • Brukerorientert design og dermed intuitiv betjening

 • Selvkonfigurerbare diagrammer og dashboard for forskjellige roller

 • Skalerbar nettapplikasjon og dermed plattform-uavhengighet

 • Understøttelse av teknikere og vedlikeholdspersonell med detaljerte, strukturerte tekniske innsyn på anlegget

 • Understøttelse av lagerledere og operativt personell med detaljert, strukturert innsyn til anleggets logistiske aspekter, eksempelvis effektdata, materialflyt eller ordreoppfyllelse

 • Programmet kan oppdateres

 • 24/7 support over hele verden

 • Rask feildiagnose

 • Reduksjon av feil

 • Forebyggelse av system-stillstandstider

 • Forbedring av pålitelighet, tilgjengelighet og effektivitet

Ved WAMAS® Lighthouse handler det om en skalerbar nettapplikasjon, slik at mange apparattyper kan anvendes, uansett om stasjonære eller mobile. WAMAS® Lighthouse-serveren er plattformuavhengig, den er skånsom mot ressursene og kan kjøres på forskjellige operativsystemer.

En sentral informasjonskilde for:

 • Systemvisualisering

 • Merketall for ytelse

 • Visualisering av materialflyt

 • Lagerlokasjonens funksjonsstatus:

 • Sentral samling og fordeling av meldinger, alarmstyring med forskjellige alarmnivåer tjenester til feilvarslinger og et ticketsystem

 • Forskjellig fremstilling av systeminformasjon

 • Daglige operatør- og ledelseinformasjon

 • Kombinasjon av forskjellig informasjon på ett blikk

 • Analyse av langtids data

LAST NED

Image IT Brochure. High performance, scalable software for your business.

Image IT Brochure. High performance, scalable software for your business. Intelligent solutions for the intralogistics challenges of today and tomorrow.

854.9 KB
Hvordan kan vi hjelpe?